TILL MEDLEMMARNA I KULTUR & NÄRINGSLIV

Coronatiderna har, som ni kanske sett, också drabbat oss.
 
1.   Vi har tvingats skjuta på Swedish Art and Business Award till nästa år på grund av 49 personers regeln. Dead-line för ansökningar är nu sista mars 2021. Missa inte att söka om ni har projekt. Inkomna ansökningar överförs automatiskt till nästa år.
 
2.  Vi arbetar dock vidare med flera av de projekt vi har där vi hjälper företag och kulturinstitutioner att bli bättre på att identifiera, initiera och få till stånd lönsamma samarbeten.
 
3.  Vi har vidare engagerat två Associates från Handelshögskolan i Stockholm Sandra Lanros och Hanna Ziolkowska, som nu hjälper oss och som ni säkert kommer att höra av. Kontaktuppgifter till dem hittar ni här.
 
4.  Intresset för kultursamarbeten ökar bland företagen och fler förstår att det kan bidraga till lönsamheten. Många är dock lite handfallna när det gäller att finna effektiva former så här gör vi en viktig insats.
 
5.  Det har gjorts en studie av samarbeten mellan företag och kultur vid Företagsekonomiska Institutionen. Resultatet tyder på att kulturinstitutioner och näringslivet kan samarbeta produktivt, och de har mycket mer gemensamt än det kan verka vid första anblicken. Även små och medelstora företag kan vinna och stärka utveckling och innovationskraft i samarbete med kulturlivet. 

"Kreativa partnerskap mellan kultur och näringslivet" av Svetlana Ostashkevich
Email vid frågor: nios124@hotmail.com
 
6.  Som vi hoppas ni sett på vår hemsida hade vi en succeartad presentation på Folk och Kultur i februari och har haft en hel de andra presentationer som fallit väldigt väl ut.
 
7.  Under corona har satsningar gjorts på kulturlivet. Vi har samarbetat med Kulturakademin och producerat föreläsningar kring affärsmässiga samarbeten för verksamheter inom audiovisuell media, musik och scenkonst i Västra Götaland. 

Som medlem i Kultur & Näringsliv
har du tillgång till ett unikt nätverk samt kunskap, inspiration, verktyg och kontakter som utvecklar era samarbeten

Som medlem i Kultur & Näringsliv tillhör du ett nätverk beståendes av såväl stora som små företag, nationella och lokala kulturorganisationer, samt offentliga och idéburna organisationer, däribland kommuner. Vi är våra medlemmar behjälpliga i att få till stånd och lyckas med ömsesidigt givande kultursamarbeten, och detta genom ett arbete som bygger på tre ledord som gynnar alla. Vi utvecklar, förmedlar och påverkar med hjälp av kunskap, inspiration, verktyg och kontakter på området. Vi informerar om vilka möjligheter kultursamarbeten innebär och stöttar er i att utvecklas på sätt så att ni enklare kan kommunicera och samarbeta med varandra. 

Som medlem i föreningen kan man bland annat ta del av…

  • Strategisk rådgivning - Det är inte alltid helt enkelt att hitta rätt i nya eller befintliga samarbeten kulturen, näringslivet och samhället emellan. Som unikt inriktade på detta område och med stor erfarenhet och insikt i vilka grunder som krävs för att lyckas får ni genom oss möjlighet till strategisk rådgivning och vägledning som hjälper er att hitta rätt och uppnå ömsesidigt givande samarbeten.
  • Kunskap och inspiration - Genom våra olika aktiviteter och kanaler kan ni ta del av aktuell information, omvärldsspaningar och exempel som underlättar och inspirerar nuvarande och framtida samarbeten. För att förbättra förutsättningarna för dig som medlem anordnar vi även relevanta workshops och seminarium på olika teman.
  • Matchningar - Att ingå i nätverket öppnar givetvis upp för möjligheter att hitta lämpliga samarbetspartner vars identitet, värdegrund och verksamhet passar med er. Utöver att ni själva genom att delta i våra aktivieter kan nätverka och finna nya eller fördjupade kontakter kan också föreningen utifrån en god överblick komma med förslag på passande partners och projekt. 
  • Anpassade verktyg Eftersom samarbeten mellan kulturen, näringslivet och samhället ofta är unika i sin karaktär och innefatttar områden vilka inte alltid täcks inom befintliga ledningsverktyg har föreningen utvecklat verktyg särskilt anpassade för detta. Verktyget Culture Scorecard underlättar ledningens arbete och parternas kommunikation med varandra, utgör ett bra beslutsunderlag för alla inblandade och tydliggör samarbetets förutsättningar och mål.

Du kan också ta del av medlemserbjudanden och har även möjlighet att själv erbjuda rabatter och erbjudanden till andra medlemmar. 

Som medlem hoppas vi att du tycker att samarbeten mellan kultur och näringsliv är någonting viktigt och att du vill att detta område skall ha sin givna plats i debatten. Föreningen arbetar för att stärka kulturens position och konkurrenskraft i näringslivet och samhället och som kulturorganisation eller/och näringsidkare kan man därför vilja vara en del av just detta nätverk, inte bara för att ta del av föreningens innehåll, utan också som ett ställningstagande.

Vi bedriver opinion, sprider kunskap och kontakter samt medverkar till att stärka synen på kulturen som den perfekta samarbetspartnern för tillväxt, varumärke & CSR – och att ha uppbackning av såväl stora nationella som lokala organisationer ur alla sektorer är en förutsättning för att kunna bedriva den debatten framgångsrikt. Genom att vara en del av nätverket föregår ni således med gott exempel och bidrar till en stärkt syn på kulturen i näringslivet och samhället. 
 

I listan till vänster hittar du som medlem lite mer information om vad ditt medlemsskap i Kultur & Näringsliv kan innebära. Du kan också spana in vilka andra verksamheter som ingår i nätverket, vilka erbjudanden som andra medlemmar delar med sig av samt ta del av några användbara länkar (under uppbyggnad).

Kommande aktiviteter hittar du här.

Får du inte våra nyhetsbrevsutskick? Registrera dig här

För att komma åt medlemsmatrikeln och användbara länkar behöver du ha ett lösenord vilket alla medlemmar har rätt att få. Har du inte redan tillgång till lösenordet, mejla Anders Boman på anders.boman@kulturnaringsliv.se