Som medlem i Kultur & Näringsliv
får du tillgång till ett unikt nätverk, kunskap, verktyg och rådgivning som utvecklar era gränsöverskridande samarbeten

Våra medlemmar finns över hela landet och är jämnt fördelade mellan näringsliv, kulturverksamheter och offentliga organisationer och kommuner. Det ger oss en stark förankring i det svenska kultur- och näringslivet. Vi vore väldigt glada och stolta att även ha er organisation med i nätverket. Nedan hittar du därför lite allmän information om vad ett medlemsskap i Kultur & Näringsliv kan innebära.

Det är inte alltid helt enkelt att hitta rätt i nya eller befintliga samarbeten kulturen, näringslivet och samhället emellan. Som unikt inriktade på detta område och med stor erfarenhet och insikt i vilka grunder som krävs för att lyckas får ni genom oss möjlighet till strategisk rådgivning och vägledning som hjälper er att hitta rätt och uppnå ömsesidigt givande samarbeten. 

Genom våra olika aktiviteter och kanaler kan ni ta del av aktuell information, omvärldsspaningar och exempel som underlättar och inspirerar nuvarande och framtida samarbeten. För att förbättra förutsättningarna för dig som medlem anordnar vi workshops och seminarium på teman så som varumärken, samarbetstrender och CSR.

”Tack för dagens utbildning! Er verksamhet verkar väldigt intressant och i alla fall jag fick en del nya tankar och funderingar som jag kunde ta med mig till mitt arbete.”

Att ingå i nätverket öppnar givetvis upp för möjligheter att hitta lämpliga samarbetspartner vars identitet, värdegrund och verksamhet passar med er. Utöver att ni själva genom att delta i våra aktivieter kan nätverka och finna nya eller fördjupade kontakter kan också föreningen utifrån en god överblick komma med förslag på passande partners och projekt. 

Eftersom samarbeten mellan kulturen, näringslivet och samhället ofta är unika i sin karaktär och innefatttar områden vilka inte alltid täcks inom befintliga ledningsverktyg har föreningen utvecklat verktyg särskilt anpassade för detta. Verktyget Culture Scorecard underlättar ledningens arbete och parternas kommunikation med varandra, utgör ett bra beslutsunderlag för alla inblandade och tydliggör samarbetets förutsättningar och mål. Läs mer här. 

Som medlem hoppas vi att du tycker att samarbeten mellan kultur och näringsliv är någonting viktigt och att du vill att detta område skall ha sin givna plats i debatten. Föreningen arbetar för att stärka kulturens position och konkurrenskraft i näringslivet och samhället och som kulturorganisation, näringsidkare eller offentlig aktör kan man därför vilja vara en del av just detta nätverk inte bara för att ta del av föreningens innehåll utan också som ett ställningstagande. Vi bedriver opinion, sprider kunskap och kontakter samt medverkar till att stärka synen på kulturen som den perfekta samarbetspartnern för tillväxt, varumärke & CSR – och att ha uppbackning av såväl stora nationella som lokala organisationer från alla sektorer är en förutsättning för att kunna bedriva den debatten framgångsrikt. Genom att vara en del av nätverket föregår ni således med gott exempel och bidrar till en stärkt syn på kulturen i näringslivet och samhället. 

Medlemsvillkor
Föreningen är öppen för i Sverige verksamma företag, organisationer kulturverksamheter och offentliga verksamheter vilka önskar främja föreningens ändamål och ta del av föreningens innehåll. Mer information om de olika medlemskapen och medlemsansökan hittas här.

Välkommen att bli en del av vårt nätverk av företag, kulturorganisationer och offentliga aktörer med en sak gemensamt – intresse, engagemang och aktivt arbete för ett stärkt samarbete mellan parterna. 

Övrigt
Som medlem får du också exklusiva fördelar som bland annat inkluderar:

  • Gratis eller rabatterade kurser, seminarier, checklistor och andra redskap för kultursamarbete.
  • Gratis eller rabatterade erbjudanden om böcker, varor, tjänster eller upplevelser från våra medlemmar och partners.
  • Gratis eller rabatterade nätverksträffar där du får tillgång till inspiration och kunskap kring aktuella och högkvalitativa framgångsexempel och verktyg.
  • Möjlighet att själv lämna rabatterade och/eller exklusiva erbjudanden till våra medlemmar och partners alternativt bjuda in till en egen nätverksträff där ni berättar om era samarbeten.