Länkar och resurser

Insight News

Insight News produceras av Rättighetsbyrån, en byrå som sätter sponsorrättigheten i fokus. På Insight News kan man ta del av nyheter och inspiration på området samarbeten och event samt bläddra bland rättigheter och själv lägga upp sin verksamhet i rättighetsnavigatorn. Kultur & Näringslivs medlemmar får Insight News nyhetsbrev varje vecka. Mycket information finns att tillgå kostnadsfritt, men för att få tillgång till all information på webbportalen krävs ett årsabonnemang. 

http://www.insightnews.se

Litteraturdatabas för kulturindustrin

I samarbete med europeiska universitet har Kunnskapverket i Norge utvecklat en omfattande litteraturdatabas där de samlar det senaste decenniets forskning om kulturindustrin i Europa.

http://kunnskapsverket.org/litteraturdatabase

Publikationer och statistik från Myndigheten för Kulturanalys

Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de  kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Bland annat publicerade de 2013 publikationen "Kulturlivet, näringslivet och pengarna". 

http://www.kulturanalys.se

Andra organisationer

KulturERhverv

KulturERhverv är lite av Kultur & Näringslivs danska motsvarighet. KulturERherv har som syfte att göra kultur till ett prioriterat tillväxtområde inom danskt näringsliv, och samtidigt höja medvetenheten om näringslivets möjligheter för det danska kulturlivet. 

http://kulturerhverv.nu

Kunnskapsverket

Kunnskapsverket i Norge är ett nationellt center för kulturella och kreativa näringar. Genom ett team av norska och internationella forskare, utvecklare och branschaktörer ska centret bidra till utvecklingen av en omfattande kunskapsbas för kulturindustrin i Norge. 

I samarbete med europeiska universitet har Kunnskapverket utvecklat en omfattande litteraturdatabas där de samlar all forskning om kulturindustrin i Europa under det senaste decenniet. 

http://kunnskapsverket.org

Rättighetsbyrån 

Rättighetsbyrån är byrån som sätter sponsorrättigheten i fokus utifrån övertygelsen att det krävs en väl utvecklad rättighet för att en sponsor ska få full effekt av ett samarbete. Ligger bakom Insight News. 

http://www.rattighetsbyran.se