SWEDISH ART AND BUSINESS AWARDS

Goda samarbeten mellan kultur och näringsliv förbättrar inte bara kulturorganisationer och företag utan även samhället i stort.

SABA delas ut varje år för att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor.


Anmälan: 
Fyll i blanketten nedan och skicka till: info@kulturnaringsliv.se

VANDALORUM I VÄRNAMO, REGIONENS FÖRETAGARE VINNARE 2019

loading...

H.K.H. Prins Carl Philip delade ut priset till Vandalorums styrelseordförande Jan-Ove Forsell   Vandalorum i Värnamo har tillsammans med regionens företagare byggt ett centrum för konst och design i Värnamo som blivit ett centrum för kreativitet långt utöver regionen och bidragit till företagens utveckling.  

Juryns motivering är: Vandalorum i Värnamo har blivit en samlingsplats för konst och design i tre Smålands län men även på en nationell nivå. Med en unik finansieringsmodell har det lokala och regionala näringslivet i exceptionellt hög grad bidragit till ekonomi och utveckling för Vandalorum. Den nu klara och ibruktagna Etapp 2 med nya byggnader och utvidgad programverksamhet förstärker Vandalorums roll som ett centrum för konst och design. Allt i syfte att stärka kreativiteten; något som är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. Vandalorum är en tydlig illustration till hur samarbete mellan kultur och näringsliv stärker båda parter

PriseY delade ut av H.K.H. Prins Carl Philip på Nobelmuseet i Stockholm

Göteborgs Symfoniker, Mölndals Stadsmuseum och Vandalorum nominerade till Swedish Arts and Business Awards 2019

Föreningen KULTUR & NÄRINGSLIV har nominerat GÖTEBORGS SYMFONIKER/STENDAHLS AB, MÖLNDALS MUSEUM/CITYCOM och VANDALORUM/VÄRNAMO till 2019 års Swedish Arts and Business Award – det pris Kultur & Näringsliv ger varje år för bästa samarbete mellan kultur och näringsliv under det gångna året. Pristagaren annonseras vid prisceremonin den 27 Maj på Nobelmuseet i Stockholm, där föreningens Hedersordförande H:K:H: Prins Carl Philip delar ut priset.

Juryns motivering för de tre nominerade är:

GÖTEBORGS SYMFONIKER / STENDAHLS AB

Framtagande av APPen OCTOMONK  har underlättat inlärandet för många ungdomar. APPen möjliggör för studerande att lyssna på Göteborgs Symfoniker när man studerar och vägleder för inlärandets rytmik med intensiva studier och pauser och viss underhållning. Systematiken bygger på stark verifierad forskning. Samarbetet har givit symfonikerna och Stendahls en tidig exponering i nya målgrupper. Konceptet har utvecklat kreativiteten hos såväl Stendahls som hos symfonikerna och samtidigt bidragit till ett effektivare lärande hos många ungdomar vilket skapat värde för alla och för samhället.

MÖLNDALS MUSEUM/CITYCOM

CityComs upplåtelse av lokaler i Mölndals Galleria under 16 veckor ökade Museets besökare med 28 000 och gav 70 nya programpunkter för en delvis helt ny publik. .Kunskapen om och intresset för Mölndals Museum ökade kraftfullt vilket också skapade nya besökare till museet självt. CityCon fick från start ett intressantare och mer varierat köpcentrum från öppnandet. Samarbetet blev lönsamt för båda parter och skapade en mer kreativ form för ett gammalt koncept.

VANDALORUM/VÄRNAMO

Vandalorum i Värnamo har blivit en samlingsplats för konst och design i tre smålandslän men även på en nationell nivå. Med en unik finansieringsmodell har det lokala och regionala näringslivet i exceptionellt hög grad bidragit till ekonomi och utveckling för Vandalorum.

Den nu klara och ibruktagna Etapp 2 med nya byggnader och utvidgad programverksamhet förstärker Vandalorums roll som ett centrum för konst och design. Allt i syfte att stärka kreativiteten; något som är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. Vandalorum är en tydlig illustration till hur samarbete mellan kultur och näringsliv stärker båda parter