Juryn för SABA har nominerat tre
projekt till årets SABA-Gala!

Juryn för Swedish Arts & Business Award (SABA) har nu, enligt reglerna, nominerat tre projekt till årets SABA-Gala. Motiveringarna ser ni nedan.

Galan äger rum i Borås 2022-05-30 med start kl. 15.00 med en visning av Borås Kulturpark – som vann förra året. Själva eventet startat kl. 17.00 och pågår kvällen ut. 

De nominerade gör en presentation av sitt projekt på tillställningen inför prisutdelningen.
 
Varje medlem får deltaga i Galan med tre personer utan kostnad. Ytterligare tillkommande betalar 1.375 SEK per person.

Ni avgör själva hur många från er som kommer till eventet.

NOMINERINGAR SWEDISH ART & BUSINESS AWARD 2022

• NORDENS PARIS
Stiftelsen Nordiska Museet och AB Nordiska Kompaniet har med utställningen Nordens Paris på Nordiska Museet återupplivat NK:s Franska Damskrädderis produktion från 1902 till 1966 – ett unikt stycke mode- och hantverkshistoria. Utställningen och katalogen beskriver hur NK lyckades överföra Parismodets och världens modetrender till Sverige och få det att fungera professionellt och kommersiellt under mer än ett halvsekel. De mest vackra och dramatiska kreationer visas och ledning och hantverksskickligheten beskriv på ett lysande sätt och väcker till liv, för bevarande, en viktig del av Sveriges modehistoria. NK har stärkt sitt varumärke och Nordiska Museet har fått fler besökare genom projektet.

• STOCKHOLM SCHOOL of ECONOMICS ART INITIATIVE
Handelshögskolan i Stockholm, Natur & Kultur samt privata sponsorer och stiftelser har genom sitt Art Iniative – som består av Literary Agenda och Art Initiative – systematiskt introducerat konst och annan kultur som en naturlig del av undervisningen på skolan. Initiativet syftar till att utveckla hela människan och dess kreativitet genom att ge eleverna alla de egenskaper som behövs för att bli en bra ledare, vilket många elever blir i sin framtida gärning. Initiativet omfattar utställningar i skolan, litteraturseminarier och andra seminarier, diskussioner och föreläsningar, som alla är övertecknade. Initiativet har ökat intresset för skolan från dem som annars inte skulle söka sig dit. Initiativet har skapat diskussioner, ibland turbulens och därmed nått sitt syfte utöver alla förväntningar. 

• RYS OCH MYS
Hallands Kulturhistoriska Museum, Varberg Energi AB och Näringslivs- och Destinationskontoret i Varbergs Kommun har skapat ett utomhusevenemang som syftar till att öka museets och Varbergs fästnings attraktionskraft och staden som destination under lågsäsong och årets mörkaste tid. Fästningen och staden ljus- och ljudsättes och historiska och kunskapsevenemang har aktiverat staden, gett många besökare och på ett kreativt sätt spridit kunskap till unga och gamla. Evenemanget har pågått och pågår fortsatt och har blivit en verifierad succé.


För frågor om evenemanget: info@kulturnaringsliv.se

Stockholm 2022-04-07
Styrelsen