Aktiviteter för medlemmar

Kultur & Näringsliv utvecklar kunskap och verktyg för att underlätta samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga. Vi anordnar således seminarier och kurser på relevanta teman som ett sätt att förmedla denna kunskap till våra medlemmar. Aktiviteterna ämnar förbättra förutsättningarna för dig som medlem att hitta lämpliga samarbetspartners och -projekt.

Dessutom anordnar vi nätverksträffar och andra events, deltar i mässor och internationella nätverk samt ägnar oss åt specifika uppdrag på begäran av våra medlemmar. 

Klicka här för att se vilka aktiviteter vi har planerade framöver. 

Varje år sedan 1993 anordnar föreningen också en tävling, Swedish Arts & Business Awards, som prisar de mest ömsesidiga och affärmässiga kultursamarbetena. Priset delas ut under en festlig galakväll i vilken medlemmar och andra är välkomna att delta.  Mer om tävlingen och exempel på prisade och nominerade kultursamarbeten kan du hitta här