Swedish Art & Business Award 2024

Vinnare av 2024 års Swedish Arts & Businness Award blev Hedin Mobility Group, Galleri Ferm och en stor konstnärsgrupp. Övriga finalister var Bilmuseet i Härnösand och Kanalbron ek.f och SEB Market Art Fair. Stort tack till Grand Hotell Saltsjöbaden som var värd för årets gala.

loading...

Swedish Art & Business Award 2023

Vinnare av 2023 års Swedish Arts & Businness Award blev konstfestivalen Wallstreet. Övriga finalister var Nederman Holding AB och Dunkers Kulturhus. Stort tack till Varberg Stadshotell & Asia Spa i Varberg som var värd för årets gala.
Ceremonin med prisutdelning till vinnande bidrag hölls i Varberg 15 maj 2023.

loading...

Swedish Arts & Business Awards 2022

Hallands Kulturhistoriska Museum, Varberg Energi AB och Näringslivs- och Destinationskontoret i Varbergs - VINNARE AV 2022 ÅRS SWEDISH ART AND BUSINESS AWARD (SABA)

Vid årets Gala på Textile Fashion Center i Borås var finalen för årets SWEDISH ART & BUSINESS AWARD där KULTUR & NÄRINGSLIV delade ut årets pris till vinnaren Rys och Mys
 
Kultur & Näringsliv delar varje år ut priset för bästa samarbetet mellan kultur och näringsliv i Sverige. Juryn utser tre nominerade, där vinnaren annonseras på Prisgalan. Övriga finalister var NORDENS PARIS, där Stiftelsen Nordiska Museet och AB Nordiska Kompaniet har med utställningen Nordens Paris på Nordiska Museet återupplivat NK:s Franska Damskrädderis produktion från 1902 till 1966. Vidare var  STOCKHOLM SCHOOL of ECONOMICS ART INITIATIVE från Handelshögskolan i Stockholm med Natur & Kultur samt privata sponsorer och stiftelser som genom sitt Art Initative – som består av Literary Agenda och Art Initiative – systematiskt introducerat konst och annan kultur som en naturlig del av undervisningen på skolan.
 
”Årets omgång har varit svår för juryn”, säger Kultur & Näringslivs ordförande Magnus Lagerkvist. ”Prisgalan blev ett fantastiskt event där samtliga finalister är vinnare, då de är utmärkta projekt.”
 
Jury för SABA är: Prins Carl Philip, Magnus Lagerkvist, ordförande, Jonas Anderson, vice ordförande, Per Bystedt, Jan Bernhardsson, Ingela Roos samt Anders Boman, föreningens VD.

Under 2022 års ceremoni delade hedersordförande Prins Carl Philip ut priset. Läs mer om detta på Kungahusets hemsida.
Länkar gällande 2022 års ceremoni: Hallands Nyheter | Varbergs kommun | Borås Tidning| Varbergs Tidning

loading...

Swedish Arts & Business Awards 2021

Vid årets Gala på Vandalorum i Värnamo var finalen för årets SWEDISH ART & BUSINESS AWARD där KULTUR & NÄRINGSLIV delade ut årets pris till vinnaren SKULPUTURSTADEN BORÅS, Sparbanken Sjuhärad samt företag i Borås med omnejd som möjliggjort initiering, tillverkning och utplacering av 24 skulpturer i Borås, som givit staden ett lyft och gjort den till en destination.

Kultur & Näringsliv delar varje år ut priset för bästa samarbetet mellan kultur och näringsliv i Sverige. Juryn utser tre nominerade, där vinnaren annonseras på Prisgalan. Övriga finalister var SEB Arenastaden & CF Hill och UNGATIO i Östergötland.

”Årets omgång har varit svår för juryn, då vi fått in många utmärkta bidrag”, säger Kultur & Näringslivs ordförande Magnus Lagerkvist. ”Prisgalan blev ett fantastisk event där samtliga finalister är vinnare, då de är utmärkta projekt.”

Jury för SABA är: Prins Carl Philip, Magnus Lagerkvist, Jonas Anderson, vice ordförande, Per Bystedt, Jan Bernhardsson, Vincent Hashimi samt Anders Boman, föreningens VD.

Swedish Arts & Business Awards 2019

H.K.H. Prins Carl Philip delade ut priset till Vandalorums styrelseordförande Jan-Ove Forsell. Vandalorum i Värnamo har tillsammans med regionens företagare byggt ett centrum för konst och design i Värnamo som blivit ett centrum för kreativitet långt utöver regionen och bidragit till företagens utveckling.  

Juryns motivering är: Vandalorum i Värnamo har blivit en samlingsplats för konst och design i tre Smålands län men även på en nationell nivå. Med en unik finansieringsmodell har det lokala och regionala näringslivet i exceptionellt hög grad bidragit till ekonomi och utveckling för Vandalorum. Den nu klara och ibruktagna Etapp 2 med nya byggnader och utvidgad programverksamhet förstärker Vandalorums roll som ett centrum för konst och design. Allt i syfte att stärka kreativiteten; något som är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. Vandalorum är en tydlig illustration till hur samarbete mellan kultur och näringsliv stärker båda parter

Priset delade ut av H.K.H. Prins Carl Philip på Nobelmuseet i Stockholm

loading...

DE NOMINERADE I SABA 2019

Föreningen KULTUR & NÄRINGSLIV har nominerat GÖTEBORGS SYMFONIKER/STENDAHLS AB, MÖLNDALS MUSEUM/CITYCOM och VANDALORUM/VÄRNAMO till 2019 års Swedish Arts and Business Award – det pris Kultur & Näringsliv ger varje år för bästa samarbete mellan kultur och näringsliv under det gångna året. Pristagaren annonseras vid prisceremonin den 27 Maj på Nobelmuseet i Stockholm, där föreningens Hedersordförande H:K:H: Prins Carl Philip delar ut priset.

Juryns motivering för de tre nominerade är:
 

GÖTEBORGS SYMFONIKER / STENDAHLS AB
Framtagande av APPen OCTOMONK  har underlättat inlärandet för många ungdomar. APPen möjliggör för studerande att lyssna på Göteborgs Symfoniker när man studerar och vägleder för inlärandets rytmik med intensiva studier och pauser och viss underhållning. Systematiken bygger på stark verifierad forskning. Samarbetet har givit symfonikerna och Stendahls en tidig exponering i nya målgrupper. Konceptet har utvecklat kreativiteten hos såväl Stendahls som hos symfonikerna och samtidigt bidragit till ett effektivare lärande hos många ungdomar vilket skapat värde för alla och för samhället.
 

MÖLNDALS MUSEUM/CITYCOM
CityComs upplåtelse av lokaler i Mölndals Galleria under 16 veckor ökade Museets besökare med 28 000 och gav 70 nya programpunkter för en delvis helt ny publik. .Kunskapen om och intresset för Mölndals Museum ökade kraftfullt vilket också skapade nya besökare till museet självt. CityCon fick från start ett intressantare och mer varierat köpcentrum från öppnandet. Samarbetet blev lönsamt för båda parter och skapade en mer kreativ form för ett gammalt koncept.
 

VANDALORUM/VÄRNAMO
Vandalorum i Värnamo har blivit en samlingsplats för konst och design i tre smålandslän men även på en nationell nivå. Med en unik finansieringsmodell har det lokala och regionala näringslivet i exceptionellt hög grad bidragit till ekonomi och utveckling för Vandalorum.

Den nu klara och ibruktagna Etapp 2 med nya byggnader och utvidgad programverksamhet förstärker Vandalorums roll som ett centrum för konst och design. Allt i syfte att stärka kreativiteten; något som är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. Vandalorum är en tydlig illustration till hur samarbete mellan kultur och näringsliv stärker båda parter.
 

Swedish Arts & Business Awards 2018

Stort tack till Tekniska museet som var kvällens värd, alla bidrag som var med och tävlade och inte minst alla som var där och firade årets kultur och näringslivs samarbete med oss!
Foto: Joe Maclay

loading...

DE NOMINERADE I SABA 2018

Trafikkontoret, Stockholm / Håkan Lidbo: Singing Tunnels
Bilden är ur en film, se hela filmen här

Trafikkontoret hyrde installationer, kallade Singing Tunnels av Håkan Lidbo/Libido Music AB. Trafikkontoret ville öka tryggheten på stadens mest utsatta platser. Håkan Lidbo med kollegor ville visa att man med konst och interaktiv musik kan skapa positiv förändring på ett mänskligt och genomgripande sätt.

Juryns motivering: Med interaktiva musikupplevelser på ett antal platser i Stockholm har man lyckats öka tryggheten i miljöer som annars upplevs som osäkra. De interaktiva installationerna gör det även möjligt för förbipasserande att medverka med egna bidrag som sedan integrerats i det musikaliska ljudlandskapet.

Atrium Ljungberg / Satans Demokrati: Satans Trilogi
Foto Satans Demokrati: Magnus Swärd

Satans Demokrati har fått fri tillgång till fem våningar i Akzo Nobels gamla kontorshus på Nobelberget där Satans organisation har fått fria tyglar att bygga upp den totalt 3550 kvadratmeter stora konst- och teaterupplevelsen. Genom samarbetet och i nära dialog med Atrium Ljungberg har Satans organisation, konstnärer och medskapare haft möjlighet att bygga upp en unik miljö utan restriktioner och ramar. Totalt har 1500 personer varit medskapare i projektet, varav många av konstnärerna även har haft möjlighet att ha ateljé i lokalerna.

Juryns motivering: Utlånandet av 3 550 m2 fastighetsyta i centrala Stockholm till ett stort antal konstnärer och konstnärskollektiv, utan restriktioner, har skapat många kraftfulla, kreativa och nya uttryck som det var längesedan vi såg i Stockholm eller Sverige. Det har också gett många konstnärer möjlighet att samarbeta och utvecklas under lång tid, då upplåtelsen varat i tre år.
 

Riksbyggen / Bigert & Bergström: Solar Egg
Foto Solar Egg: Samuel Lind

Solar Egg är en offentlig bastu och samtidigt en skulptur. Verket är utformat som ett stående ägg bestående av 69 guldpläterade stålplattor av olika form. Konstnärerna Bigert och Bergström har velat skapa ett socialt verk som i praktiken undersöker vanliga människors möte med och i värme, utanför konstinstitutionernas ramar. Det är öppet för allmänheten, gratis att använda och har varit uppfört vid Luossafjällets fot i Kiruna, där Riksbyggens bostäder är planerade.

Juryns motivering: Solar Egg skapar en positiv symbol för pånyttfödelsen av Kiruna och blir ett landmärke för samhällsomvandlingen och en mötesplats för dess innevånare. Solar Egg är en mycket professionell skapelse utförd med konstnärlig elegans och virtuositet.
 

Swedish Arts & Business Awards 2017

Tekniska museet, BillerudKorsnäs och King utnämndes till vinnare av Swedish Arts & Business Awards 2017 under en prisceremoni på föregående års vinnares, AMF Fastigheter, huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholm. Du kan klicka dig igenom ett flertal bilder från ceremonin och den efterföljande middagen i bildspelet nedan.

loading...

DE NOMINERADE I SABA 2017

Foto: Michael Gustafsson Foto: Michael Gustafsson
Swedbank, Sparbanken Skaraborg, Sparbanksstiftelserna Alfa och Skaraborg och Göteborg Film Festival

Swedbank, som senast för två år sedan vann tävlingen, nomineras i år för sitt samarbete tillsammans med Sparbanken Skaraborg, Sparbanksstiftelserna Alfa och Skaraborg och Göteborg Film Festival. I det nominerade samarbetet har en särskild filmdag för skolelever i Västra Götalandsregionen anordnats utifrån bankernas koncept ”Spara och Slösa i skolan”. Genom projektet utvecklar barn sin visuella kompetens och förmedlar sin syn på sparande till vuxenvärlden. Projektet möjliggör också att unga, oavsett bakgrund, får se film från hela världen, vilket Göteborgs Lilla Filmfestival eftersträvar.

Juryns motivering: ”En utmärkt transformation av sparbankernas/Swedbanks gamla koncept/värdering ang. ´Spara och Slösa´ in i en modern miljö och kommunikationsform genom film, filmvisning, filmproduktion, work shops etc. i hela Västra Götalandsregionen med 4-5e klass och dess lärare som primära målgrupper, men med mycket vidare spridning genom lokal publicitet och aktivitet även på mindre orter, i syfte att aktivera och påverka de uppväxande släktet och dess viktigaste mentorer.”
 
Foto: Michael Gustafsson
Tekniska museet, BillerudKorsnäs och King

BillerudKorsnäs och King nomineras för sina respektive samarbeten med Tekniska museet kring de så kallade framtidslabben i museets stora utställningssatsning MegaMind. De båda företagen har genom samarbetet fått gestalta och bidra med sin kompetens och expertis till innehållet i varsitt labb, där barn får möjlighet att skapa hållbara lösningar på vardagsnära problem. Genom kreativ pedagogik och konstnärlig finess skapas förståelse för den tekniska utvecklingen både vad avser pappers och träfibers användning samt för hur modern IT-teknik och programmering förenklar och utvecklar vår vardag. Förhoppningen är också att bidra till att fler ungdomar väljer naturvetenskapliga och tekniska inriktningar på gymnasiet och universitetet, vilket alla parterna behöver. 

Juryns motivering: ”Med kreativ pedagogik, konstnärlig finess och relevanta aktiviteter har samarbetsparterna lyckats skapa förståelse för den tekniska utvecklingen både vad avser pappers/träfibers användning/utveckling samt för hur modern IT-teknik förenklar och utvecklar vår vardag, samt fått fler ungdomar att intressera sig för teknik och tekniska yrken.”
 
Foto: Michael Gustafsson
Bonnierförlagen och lokala kulturaktörer i Kista med omnejd

I samarbetsprojektet BonnierHoops, där basket och kultur flätas samman med målsättningen att inspirera ungdomar att läsa och skapa en meningsfull aktivitet under sommarlovet, samarbetade ett flertal aktörer som alla nomineras i tävlingen. Förutom Bonnierförlagen har även Polisen, Storstockholms Brandförsvar, Stockholm Stad, Orten i Fokus, Gärigheter, Niklas Krog, Beppe Singer, Farzad Farzaneh och Stina Wirsén engagerat sig i projektet. Mitt på Kista Torg byggdes en stor streetbasketplan upp kring vilken flertalet olika samhällsfunktioner naturligt kunde samlas och anordna aktiviteter kopplade till läsning, det skrivna ordet och, såklart, basket. För Bonnierförlagen var detta en del i visionen att bidra till ökad delaktighet, integration och demokrati i samhället.

Juryns motivering: ”Med basketen som dragplåster på Kista Torg skapades aktivitet och intresse för läsning, poesi med stort deltagande från alla inblandade samhällsgrupper, vilket ökat intresset för läsning och kulturella aktivitet och skapat bättre förståelse för samhällsfunktioner som polis och brandkår, där resultaten blev ökad läsförståelse och minskade negativa aktiviteter under sommaren men också med till synes långsiktiga effekter.”
 
Foto: Michael Gustafsson
Sisyfos AB och Wenngarns slottsområde

Den fjärde nomineringen tilldelas bygg- och kulturföretaget Sisyfos AB, vilka också var nominerade förra året, för sin förvandling av den unika kulturmiljön kring Wenngarns slott. Sisyfos AB ligger bakom förvandlingen av Wenngarn utanför Sigtuna som har gått från att vara ett slumlikt område med ett förfallet slott till ett modernt bysamhälle med ett hundratusentals besökare. Projektet är nominerat för den samverkan som har bedrivits mellan företaget, kulturarvet och offentliga aktörer så som kommun och Länsstyrelse.

Juryns motivering: ”Genom projektet Wenngarn har Sisyfos AB både räddat och återskapat en unik kulturmiljö med Wenngarns slott i centrum, som tidigare varit i djupt förfall. Detta har gjorts på ett nytt och unikt sätt som skapat förutsättningar för att projektet och området skall kunna fortleva och vara självförsörjande och gjorts levande genom att över 500 personer nu kan bo och leva på Wenngarns område.”
 

Swedish Arts & Business Awards 2016

Liljevalchs konsthall och AMF Fastigheter utnämndes till vinnare av Swedish Arts & Business Awards 2016 under en prisceremoni på föregående års vinnare Swedbanks regionkontor i Göteborg. Priset delades ut av juryns ordförande Magnus Lagerkvist tillsammans med GöteborgsOperans VD Ronnie Hallgren, då GöteborgsOperan vann priset föregående år tillsammans med sin samarbetspartner Swedbank. Juryns motivering löd: 

Liljevalchs chef Mårten Castenfors. Foto: Tilo Stengel Liljevalchs chef Mårten Castenfors. Foto: Tilo Stengel

”Ett professionellt genomfört projekt med tydligt ömsesidiga effekter som både har lyft Liljevalchs verksamhet och placerat AMF Fastigheters nya kvarter på kartan. Samarbetet innebär en unik chans för Liljevalchs att återse och möta ny publik mitt i city under konsthallens pågående renovering och bidrar samtidigt med sina 90 000 besökare till att introducera AMF Fastigheters nya varumärke för konsthallens målgrupp.”

Liljevalchs har en uttalad strategi att genom olika externa samarbeten finna nya kreativa lösningar, vilket man också gjorde i det prisbelönta samarbetet med AMF Fastigheter. Att utställningen Vårsalongen kunde ta plats i AMF Fastigheters pågående ombyggnation av kvarteret Urban Escape innebar att Liljevalchs fick någonstans att vara under renoveringen av konsthallens ursprungliga lokaler och möjligheten att både återse och möta ny publik mitt inne i stan; prognosen om 70 000 besökare överstegs med drygt 13 000. Samtidigt kunde AMF Fastigheter med hjälp av Liljevalchs stärka satsningen på Urban Escape som en ny mötesplats för kreativitet, konst och kultur.
 
- Det känns fantastiskt att få ta emot pris för vårt samarbete med AMF Fastigheter, vi ser det som en start på någonting som ligger helt i linje med andra konstsatsningar och samarbeten som vi gör med olika aktörer i Stockholm, sa Liljevalchs chef Mårten Castenfors. 
 
- Vi är uppriktigt glada över att Kultur & Näringsliv har uppmärksammat det här för vi ser samarbetet mellan just kultur och näringsliv som väldigt viktigt, och när vi bygger stad så är det viktigt att få med kulturen i det. Vi har en vision som heter ’vi gör stadsrum där människor vill vara’  och det vi gör på Brunkebergstorg med Liljevalchs vårsalong är att sätta Brunkebergstorg i en annan kontext och därför har de 84 000 besökarna på Liljevalchs betytt jättemycket för oss, sa AMF Fastigheters VD Mats Hederos. 
 

EXEMPEL PÅ TIDIGARE VINNARE OCH/ELLER NOMINERADE I SWEDISH ARTS & BUSINESS AWARDS

NATIONALMUSEUM OCH JERNHUSEN

SwedishArtsBusinessAwards_0808A

Ett samarbete mellan Nationalmuseum och Jernhusen.

Nationalmuseum och Jernhusen nominerades 2016 för sitt samarbete vilket både resenärer och stockholmare hade kunnat beskåda längs byggplanken utanför Stockholms Centralstation i och med utställningen ”Det offentliga rummet”.
 
Juryns motivering: ”Genom samarbetet har Jernhusen kunnat försköna den stökiga byggmiljön kring centralen samtidigt som Nationalmuseum har kunnat fullfölja sitt uppdrag att erbjuda konstupplevelser trots den renovering som pågår i museets ursprungliga lokaler. Samarbetet har således grundats på ett ömsesidigt intresse och bidragit till att stärka båda parternas verksamheter.”

Läs mer om samarbetet här

GÖTEBORGSOPERAN OCH SWEDBANK

Ett samarbete mellan GöteborgsOperan och Swedbank. 

Genom samarbets-projektet "Mobbad?" har parterna effektivt lyft fram problematiken kring mobbning med hjälp av musik och teater samt barns egna berättelser. Under projektet, i vilket även Friends var involverade, arbetade Swedbank och GöteborgsOperan utifrån en väl genomtänkt, gemensam målstrategi för att uppnå så stor spridning av det bakomliggande budskapet som möjligt. Målgruppen, barn och unga, är en viktig del i båda parternas strategiska satsningar.

Vinnare av SABA 2014. Juryns motivering: "Ett samarbete som förstärker och betonar debatten i en aktuell fråga på ett nytt och kreativt sätt till gagn för båda parter. Samarbetet engagerar, ger medial uppmärksamhet och skapar intresse från nya grupper samtidigt som det föstärker publik- och kundrelationer."

Läs mer om samarbetet här

SWEDBANK OCH SVENSKA KAMMARKÖREN

Ett samarbete mellan Swedbank och Svenska kammarkören.

I detta samarbete mellan Swedbank, Svenska Kammarkören och El Sistema har barn från Göteborgs olika stadsdelar getts nya förebilder i möten med andra världar och med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Projektet vilar på affärsmässig grund och har lett till att alla parter har fått ut en ömsesidig nytta samtidigt som de också har inneburit ett utökat samhällsengagemang. 

Nominerade i SABA 2014. Juryns kommentar: ”Projektet stödjer barns utveckling med musikens hjälp och bidrar till såväl social utveckling som integration. Projektet förmedlar och förstärker båda parters kärnvärden och bidrar därigenom till en djupare kontakt med såväl kunder som deltagare.”

LEGO OCH STOCKHOLMS FILMFESTIVAL

Ett samarbete mellan Stockholms Filmfestival Junior och LEGO.

Ett samarbete där de yngsta fick utlopp för sin fantasi och kreativitet. Filmfestivalen och LEGO utvecklade Juniors filmskapar-workshops med tillgång till LEGOs produktsortiment och utarbetade ett eget pris – LEGO Film Awards till prisutdelningen.

Juryns kommentar: ”Ett kreativt, oförväntat, tydligt och enkelt projekt där man vill väcka intresse för film och filmskapande samt LEGOs utvecklingsmöjligheter för unga. Projektet har fortsatt utvecklingspotential för båda parter, där målgruppen är en tydlig vinnare.”

TELIA OCH STOCKHOLMS FILMFESTIVAL

Ett samarbete mellan Stockholms Filmfestival och Telia.

Ett samarbete som inleddes 2008 och som för varje år utvecklats med kompetensutbyten, varor och tjänster. Under 2012 fördjupades samarbetet genom intervjuer och gästande regissörer i Telia OB-buss, vid produktionen av festival-TV och löpande casting på festivalcentret och under Sommarbio. Tillsammans har man instiftat ett långfilmstipendium på 5 miljoner kronor som ska bidra till en positiv utveckling för kvinnliga regissörer, svensk film och stärker bådas varumärke. 

Vinnare av SABA 2013. Juryns kommentar: ”Ett mångfacetterat projekt som finner nya vägar till nya målgrupper. Ett helgjutet, långsiktigt samarbete med tydlig nytta för båda parter. Projektet utstrålar en sprudlande och mångdimensionell kvalitet, som bidrar till utvecklingen av filmbransch, filmskapande och genusbalans.”

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY OCH VASAMUSEET

Ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sandvik och Vasamuseet om materialutveckling.

Ett långsiktigt samarbete som inriktar sig på forskning inom tre områden: korrosion, hållbarhet och bevarande. Samarbetet är resultatet av ett gemensamt initiativ och syftar dels till att bevara Vasaskeppet, dels till att generera nya kunskaper för båda parter. För Sandviks del innebär samarbetet även ett varumärkesbyggande där man kommunicerar företagets spetskompetens. Intresset för projektet har varit stort, även från internationellt håll och gett uppmärksamhet både till Sandviken Materials Technology och till Vasamuseet. Avtalet löper idag på 5 år, med option att förlänga i ytterligare 50 år.

Juryns motivering: "Projektet ger ett utmärkt exempel på kombinationen mellan gårdagens tekniska spetskompetens och dagens. Ett unikt långsiktigt samarbete mellan en av Sveriges mest anrika verkstadsföretag och Sveriges kulturhistoriska nationalskatt."

AB VOLVO OCH GÖTEBORGS SYMFONIKER

Ett samarbete mellan AB Volvo och Göteborgs Symfoniker.

GÖTEBORGS-POSTENS NYA AB OCH NORDISKA AKVARELLMUSEET

Ett samarbete om hållbar utveckling mellan Göteborgs-Posten nya AB och Nordiska Akvarellmuseet.

Genom ett samarbete som sträcker sig mellan 2000 – 2012 har Göteborgs-Posten (GP) berett Nordiska Akvarellmuseet stort annonsutrymme, vilket starkt bidragit till att museet idag når en mycket stor publik, särskilt bland unga. Tillsammans har tidningen och museet drivit konstprojekt för barn och unga, samt för utsatta grupper i samhället. Det gemensamma målet är att stärka Göteborgsregionens utveckling.

Projektet vann pris för årets bästa samarbete i Swedish Arts and Business Awards 2010 med motiveringen: "Det långsiktiga och framgångsrika samarbetet mellan Nordiska Akvarellmuseet och Göteborgs Posten nya AB har inneburit att en av landets mest intressanta kulturinstitutioner fått en stor publiktillströmning, särskilt av unga besökare. Projektet, med starka inslag av pedagogik och forskning, har också bidragit till en gynnsam regional utveckling."

WENNGARNS SLOTTSOMRÅDE OCH SISYFOS AB

Ett samarbete mellan Wenngarn och Sisyfos AB.

Företaget Sisyfos AB ligger bakom förvandlingen av kulturarvet Wenngarn utanför Sigtuna som har gått från att vara ett slumlikt område med ett förfallet slott till ett modernt bysamhälle med ett hundratusentals besökare. Projektet nominerades 2016 för den samverkan som har bedrivits mellan företaget, kulturarvet och offentliga aktörer så som kommun och Länsstyrelse.

Juryns motivering: ”Den samverkan som har skett mellan ett stort antal aktörer i och med Sisyfos förädling av kulturarvet Wenngarn är ett föredöme för hur ett helhetsgrepp kan tas kring landets många förfallande kulturarv. Projektet har sparat kommunen stora kostnader och skapat betydande samhällsnytta, inte minst genom den attraktionskraft och stolthet som platsen skapar för såväl invånare som besökare.”

Läs mer om Wenngarn här.

SKANSEN OCH KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM

Ett samarbete mellan Skansen och Konsumentföreningen Stockholm. 

Ett samarbete genom vilket Skansen och Konsumentföreningen Stockholm gemensamt har utvecklat och byggt upp ett helt nytt Lill-Skansen där barn och unga genom lek kan lära sig om hur miljö, mat och djurhållning hänger ihop - frågor som är viktiga både för Skansen och KfS.  

Nominerade i SABA 2014. Juryns kommentar: ”Ett pågående långsiktigt samarbete som redan genom delutvärderingar har visat på en stor ömsesidig nytta. Projektet förstärker båda parters värdegrunder, ger extern publicitet samt ett mervärde till besökare och medlemmar.” 

Läs mer om samarbetet här

HÖRBY KULTURKALAS OCH FÄRS & FROSTA SPARKBANK

En kärleksförklaring till Bygden. Ett samarbete mellan Hörby Kulturkalas och Färs & Frosta Sparbank.

Ett tioårigt samarbete som startade med fokus på bygdens sociala utveckling. Kulturkalaset har med framtidstro och tillväxt som målsättning att göra Hörby till Skånes kulturentreprenöriella centrum där barn och ungdomar får möjlighet att pröva sin kreativitet, samtidigt som företagen ges innovationsmässiga förutsättningar.

Juryns kommentar: ”Hörby har skapat en lokal arena med framåtanda, optimism och långsiktighet. Med både hjärna och hjärta tar man på ett realistiskt sätt fasta på den kulturella kraften och kopplar till kommunens och bankens mål. Långsiktighet och utvecklingsambition är imponerande.”

NK OCH GÖTEBORGS FILMFESTIVAL

Ett samarbete mellan NK och Göteborgs Filmfestival.

Sedan 5 år tillbaka har parterna ett samarbete där man ”byter arenor” med varandra. Filmfestivalen ges synlighet genom NK:s kanaler, t.ex. skyltfönster, specialutskick till kunder, hemsida, etc. NK:s nyckelkunder får möjlighet att se film och ta del av specialarrangemang. Målsättningen med samarbetet har varit att presentera filmfestivalen för nya publikgrupper och att ge företagets kunder ett kulturellt mervärde.

Under samarbetsperioden 2007-2011 har Göteborg International Filmfestival ökat sin biljettförsäljning med 10% och antalet besökare med 14%. För NK:s del har samarbetet inneburit ökad tillströmning till varuhuset under januari månad, vilken traditionellt utgör lågsäsong i handeln.

Juryns motivering: "Samarbetet har gett en interaktivitet mellan filmfestivalens besökare, NK:s kunder och en bred allmänhet, t.ex. genom exponering i varuhusets skyltfönster, med en strategisk placering centralt i staden. Två av Göteborgs starka varumärken har funnit en utvecklande samarbetsform med tydliga vinster för båda parter."

HANDELSKAMMAREN ÖREBRO OCH ÖREBRO KONSTHALL/ÖREBRO KOMMUN

OPEN ART - Ett samarbete mellan Handelskammaren Örebro och Örebro Konsthall/Örebro Kommun. 

Grunden för konceptet Open Art är att bjuda på ett annorlunda och öppet sätt att möta konst i det offentliga rummet och att möjliggöra nya möten mellan konst, människa och stad. Målet är att utveckla Örebro stadskärna till en av landets mest spännande konstarenor. Detta ska i förlängningen leda till en ny bild av Örebro och till en ökning av besökare.

Juryns motivering till nomineringen: "Ett projekt som når ut till de många, stort, ambitiöst och utåtriktat. Ett modigt initiativ av Örebro kommun och Örebros samlade näringsliv att satsa stort, trots ekonomiskt bistra tider. Ett projekt som inspirerar till efterföljd."

ICA OCH GLADA HUDIK-TEATERN

Ett samarbete mellan ICA AB och Glada Hudik-teatern.

Samarbetet mellan ICA och Glada Hudik, ”Vi kan mer”, är ett välkänt och mycket framgångsrikt projekt som kännetecknar framgångar för såväl näringslivet, kulturen och samhället. Samarbetet har sedan startskottet 2003 mynnat ut i att över tusen funktionsnedsatta har fått arbete i ICA:s butiker och karaktären ICA-Jerry, känd från ICA:s reklamfilmer, är idag en av företagets kanske starkast lysande reklampelare som både stimulerar tillväxt och väcker debatt kring funktionsnedsattas status i samhället.

”Vi kan mer” är ett utmärkt exempel på ett samarbete där en tydlig, gemensam målbild har lett till stora fördelar både för ICA, Glada Hudik och inte minst samhället i stort. ICA har såleds med hjälp av kulturen effektivt kunnat bygga upp sitt varumärke, skapa kundlojalitet och inte minst stärka och sprida sitt CSR-engagemang. Samarbetet är således ett föredöme i den integrering av företagande och kultur som numera i allt större omfattning sker och som leder till ett bättre samhälle för alla. 

Samarbetet har både vunnit och tilldelats ett hederspris i SABA. Hederspriset delades ut 2014 med motiveringen: "Detta föredömligt långsiktiga samarbete är ett utmärkt exempel på när en tydlig, gemensam målbild leder till vinster för båda parter och dessutom bidrar till en positiv samhällsutveckling. Samarbetet har sin bas i parternas gemensamma värdegrunder men visar också stor respekt för varandras olikheter. Sedan startskottet har samarbetat stimulerat både tillväxt och debatt samt resulterat i att många funktionsnedsatta har fått arbete i ICA:s butiker, vilket är till gagn för båda parters varumärke och utveckling.”

Läs mer om samarbetet här