SWEDISH ARTS & BUSINESS AWARDS
- tävlingen för affärsmässigt grundade kultursamarbeten

Swedish Arts & Business Awards är Kultur & Näringslivs tävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten. Föreningen har anordnat tävlingen sedan 1993 som ett sätt att visa på goda exempel och uppmuntra till långsiktigt hållbara kultursamarbeten. 

Kultursamarbeten som är affärsmässigt grundade och ömsesidigt givande är därmed också mer långsiktigt hållbara än andra. Det är också därför vi på Kultur & Näringsliv använder oss av begreppet samarbete och inte sponsring - då den ömsesidiga effekten redan finns i begreppet samarbete. 

 

För att ömsesidigt givande samarbeten ska kunna etableras krävs ömsesidig respekt, intresse samt en öppen och klar kommunikation; med andra ord stabila, affärsmässiga grunder. Kultur & Näringsliv ser som sin unika roll att främja och etablera dessa grunder och därigenom förbättra förutsättningarna för att sådana samarbeten ska kunna bli till. Tävlingens syfte är därför att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga och därigenom inspirera andra.