KULTUR & NÄRINGSLIVS GRUNDARE HAR LÄMNAT OSS

Carin Adlén ,grundare 1988 tillsammans med Industriförbundet av Föreningen Kultur & Näringsliv, har lämnat oss. Hon var född 13 februari 1929 och avled på nyårsafton 2021. Carin var under många år Arbetande Ledamot/VD för Kultur & Näringsliv och fortsatte sitt engagemang fram till för några år sedan.
 
Carin drev upp föreningen till en stark kraft för främjande av ökat, lönsamt samarbete mellan kulturen och näringslivet. Föreningen fick som medlemmar viktiga aktörer inom kulturen och näringslivet, som varit med sedan dess. Den  första stora framgången för föreningen var att få skattemyndigheterna att tillämpa samma bedömningar av avdragsrätten för samarbete/sponsoring av kulturen, som idrotten haft sedan länge. Föreningen utvecklades sedan till att främja och hjälpa företag och kulturaktörer att utforma produktiva samarbeten. För 27 år sedan instiftade man vidare under Carins ledning priset Swedish Art & Business Award, som haft stor betydelse för att främja stimulans och förståelse av kultur/näringsliv samarbeten till båda parters nytta.
 
Carin Adlén var hedersledamot i Kultur & Näringslivs styrelse fram till sin bortgång.
 
Vi minns Carin med stor värme och med respekt för hennes entusiasm och engagemang.