VIKTIGT ATT STÖDJA IRMs UNDERSÖKNING OM KULTURENS DEL AV SPONRINGSKARTAN

Dags för att lämna uppgifter till årets rapport kring sponsring och företagssamarbeten 2018!

IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) är ett oberoende och icke-vinstdrivande förening för mediebranschen som mäter reklammarknaden i Skandinavien. IRM samarbetar med Kultur & Näringsliv kring att öka förståelsen för hur företagssamarbeten utvecklas i Sverige och publicerar en årlig rapport kring temat.

År 2017 visade rapporten bl a:
·        Totala värdet av sponsring drygt 7,2 miljarder kronor, varav kultursponsring står för en dryg tiondel
·        Sponsring och företagssamarbeten totalt har ökat med 1,6%
·        Idrottsorganisationer står för majoriteten av intäkter, men organisationer inom sociala frågor växer snabbast
Genom att besvara IRM:s undersökning bidrar du till att skapa en rättvis bild av hur marknaden ser ut. Därmed ökar kunskapen om, och förtroendet för, företagssponsring och samarbeten vilket gynnar framtida investering. Håll utkik i din mailkorg!
Vänliga hälsningar,
Tobias Egge IRM
Enkäten kommer till er i ett separat mail