De nominerade till Swedish Arts & Business Awards 2018 är:

Riksbyggen / Bigert & Bergström: Solar Egg
Foto: Samuel Lind
Solar Egg är en offentlig bastu och samtidigt en skulptur. Verket är utformat som ett stående ägg bestående av 69 guldpläterade stålplattor av olika form. Konstnärerna Bigert och Bergström har velat skapa ett socialt verk som i praktiken undersöker vanliga människors möte med och i värme, utanför konstinstitutionernas ramar. Det är öppet för allmänheten, gratis att använda och har varit uppfört vid Luossafjällets fot i Kiruna, där Riksbyggens bostäder är planerade.

Juryns motivering: Solar Egg skapar en positiv symbol för pånyttfödelsen av Kiruna och blir ett landmärke för samhällsomvandlingen och en mötesplats för dess innevånare. Solar Egg är en mycket professionell skapelse utförd med konstnärlig elegans och virtuositet.
 

Atrium Ljungberg / Satans Demokrati: Satans Trilogi
Foto: Magnus Swärd

Satans Demokrati har fått fri tillgång till fem våningar i Akzo Nobels gamla kontorshus på Nobelberget där Satans organisation har fått fria tyglar att bygga upp den totalt 3550 kvadratmeter stora konst- och teaterupplevelsen. Genom samarbetet och i nära dialog med Atrium Ljungberg har Satans organisation, konstnärer och medskapare haft möjlighet att bygga upp en unik miljö utan restriktioner och ramar. Totalt har 1500 personer varit medskapare i projektet, varav många av konstnärerna även har haft möjlighet att ha ateljé i lokalerna.

Juryns motivering: Utlånandet av 3 550 m2 fastighetsyta i centrala Stockholm till ett stort antal konstnärer och konstnärskollektiv, utan restriktioner, har skapat många kraftfulla, kreativa och nya uttryck som det var längesedan vi såg i Stockholm eller Sverige. Det har också gett många konstnärer möjlighet att samarbeta och utvecklas under lång tid, då upplåtelsen varat i tre år.

Trafikkontoret, Stockholm / Håkan Lidbo: Singing Tunnels
Bilden är ur en film, se hela filmen här
Trafikkontoret hyrde installationer, kallade Singing Tunnels av Håkan Lidbo/Libido Music AB. Trafikkontoret ville öka tryggheten på stadens mest utsatta platser. Håkan Lidbo med kollegor ville visa att man med konst och interaktiv musik kan skapa positiv förändring på ett mänskligt och genomgripande sätt.

Juryns motivering: Med interaktiva musikupplevelser på ett antal platser i Stockholm har man lyckats öka tryggheten i miljöer som annars upplevs som osäkra. De interaktiva installationerna gör det även möjligt för förbipasserande att medverka med egna bidrag som sedan integrerats i det musikaliska ljudlandskapet.