Utbildningsprogram från Kultur & Näringsliv

Under nästa år - med preliminär start i mars och avslut i oktober - kommer Kultur & Näringsliv att genomföra en pilot för ett utbildningsprogram för att utveckla och leda kultursamarbeten som inkluderar det offentliga, näringslivet och kulturen.
Syftet är att stödja hållbar samverkan och skapa förutsättningar för långsiktiga finansieringslösningar där alla parter är vinnare. Ett antal kommuner från olika delar av Sverige kommer att få möjlighet att delta. Utbildningsprogrammet är designat för att kunna genomföras oavsett var i landet man befinner sig.

De delar som ingår är:
> Affärsutvecklingsprogram för ledare inom kulturen.
> Processledarutbildning för tjänstepersoner inom kommunen/det offentliga.
> Beställarutbildning/inspiration för det lokala näringslivet.

Grundprinciperna är:
- Utvecklingen av kulturen behöver ske på kulturens villkor - för långsiktig hållbarhet för kulturella och ekonomiska värden.
- Kompetensen att processleda samarbeten ska finnas hos det offentliga - för konsult- och projektoberoende.
- Näringslivet har mycket att vinna på kultursamarbeten! Man erbjuds här inspiration och utbildning hur kultursamarbeten kan kopplas till CSR, varumärkesfrågor och organisationsutveckling /HR.