Årets nominerade samarbeten i Swedish Arts & Business Awards 2017 utsedda

Tävlingen Swedish Arts & Business Awards nominerar i år inte bara tre utan fyra samarbeten som alla uppfyller kraven på ömsesidig affärsmässighet. I tre av fyra nomineringar urskiljs målgruppen barn och unga som gemensam nämnare.   
 
- Barn och unga är definitivt den målgrupp som de allra flesta kultur- och näringslivssamarbeten riktar sig mot idag, vilket också avspeglar sig i årets nomineringar, säger Anders Boman, VD på föreningen Kultur & Näringsliv som sedan 1993 ligger bakom tävlingen.
 
Tekniska museet nomineras tillsammans med BillerudKorsnäs och King för deras respektive samarbeten kring de så kallade framtidslabben i museets utställningssatsning MegaMind. Samarbetet innebär att företagen har fått gestalta och bidra med sin kompetens och expertis till innehållet i varsitt labb, där barn får möjlighet att skapa hållbara lösningar på vardagsnära problem. Genom kreativ pedagogik och konstnärlig finess skapar samarbetsparterna gemensamt förståelse för den tekniska utvecklingen både vad avser pappers och träfibers användning samt för hur modern IT-teknik och programmering förenklar och utvecklar vår vardag. Förhoppningen är också att satsningen ska kunna bidra till att fler ungdomar väljer naturvetenskapliga och tekniska inriktningar på gymnasiet och universitetet, vilket alla parter behöver. 
 
Göteborg Film Festival, som har ett mångårigt samarbete med Swedbank bakom sig, nomineras i år för sitt samarbete med banken samt Sparbanken Skaraborg och Sparbanksstiftelserna Alfa och Skaraborg. I det nominerade projektet har en särskild filmdag för skolelever i Västra Götalandsregionen anordnats och bankernas koncept ”Spara och Slösa i skolan” välkomnats in i en modern miljö med hjälp av film. Genom projektet utvecklar barn sin visuella kompetens och förmedlar sin syn på sparande till vuxenvärlden. Projektet möjliggör också att unga, oavsett bakgrund, får se film från hela världen, vilket Göteborgs Lilla Filmfestival eftersträvar.
 
I samarbetsprojektet BonnierHoops, där basket och kultur flätas samman med målsättningen att inspirera ungdomar att läsa och ge dem en meningsfull aktivitet under sommarlovet, samarbetade ett flertal aktörer som alla nomineras i tävlingen. Förutom Bonnierförlagen har även Polisen, Storstockholms Brandförsvar, Stockholm Stad, Orten i Fokus, Gärigheter, Niklas Krog, Beppe Singer, Farzad Farzaneh och Stina Wirsén engagerat sig i projektet. Mitt på Kista Torg byggdes en stor streetbasketplan upp kring vilken flertalet olika samhällsfunktioner naturligt kunde samlas och anordna aktiviteter kopplade till läsning, det skrivna ordet och, såklart, basket. För Bonnierförlagen var detta en del i visionen att bidra till ökad delaktighet, integration och demokrati i samhället.
 
Den fjärde nomineringen tilldelas bygg- och kulturföretaget Sisyfos AB, vilka också var nominerade förra året, för sin förvandling av den unika kulturmiljön kring Wenngarns slott.
 
Den 20 april delas priset ut i förra årets vinnare AMF Fastigheters lokaler i centrala Stockholm. Tävlingens jury utgörs av Kultur & Näringslivs styrelse.

Läs mer om Swedish Arts & Business Awards och juryns motiveringar här!
 

Senaste nyheter