Skellefteås näringslivskontor förstår värdet av kultur 

Skellefteå har satt upp ett tufft mål att till 2030 växa till 80 000 invånare och här har näringslivskontoret förstått att för att nå detta mål är kulturutbudet en viktig del. Sedan början av hösten 2016 har Kultur & Näringsliv varit i kontakt med kommunen och bidragit med våra erfarenheter hur en kommun och dess näringsliv kan sammarbeta med kulturen för att tillsammans nå ett övergripande mål och där alla dessutom är vinnare. 
 

Skellefteå är en välmående kommun med ett starkt näringsliv där vi kan hitta både stora och mindre företag men framför allt en stark entreprenörstradition. Här är det många små företag som har ambition att växa sig stora och flera har lyckats. Trots detta så väljer alltför många av ungdomarna att flytta ut och företagen har vissa svårigheter att rekrytera personal utanför kommunen.

K&N har många exempel på kommuner som har genomfört lyckade kulturstrategiska satsningar. Från Skärhamn och Borås till Bilbao och Liverpool där kulturen är och har varit en viktig del i deras utveckling. För Skellefteå var och är Liverpool en viktig inspirationskälla som inte minst fick näringslivskontoret att förstå att ska man lyckas med målsättningen så måste kulturen vara med på tåget.

Skellefteå har ett bra kulturliv redan och man har redan bestämt att bygga ett nytt kulturhus så allt borde vara frid och fröjd. Men det har byggts många kulturhus i olika kommuner som inte har gett optimala effekter och en av orsakerna till detta är att de lever sina egna liv. Trots bra verksamheter når de inte ut och det är broarna mellan kommunen, näringslivet och kulturen vi på K&N kan hjälpa till med. För ska Skellefteå lyckas så är det viktigt att man drar år samma håll.

Den 19 januari hade K&N en eftermiddag på Näringslivsdagarna (BIZBUZ) i Skellefteå och i början av mars kommer vi följa upp detta med en basutbildning för kulturen och träffa några av de större företagen för att medverka till att nya samarbeten startas upp. En film från vårt seminarium hittar du här. Här talar Volvo om varför det är viktigt för företaget att Göteborg har ett starkt kulturliv och vad Volvo får ut av det.

Senaste nyheter