Rapport från föreningens årsmöte 

Onsdagen den 25 maj anordnades föreningens årsmöte. 

Till ordförande valdes Magnus Lagerkvist (omval).

Till vice ordförande valdes Jonas Anderson (omval). 
                     
Till styrelsen valdes ledamöterna: 
Carl-Magnus Stenberg, f. VD Tele2 Ryssland (omval)
Helena Åsberg, Produktionschef Dramaten (omval)
Peter Larson, f. Vice VD Sandvik (omval)
Gunnar Malm, f. GD Trafikverket (omval)
Kjell Englund, VD Norrlandsoperan (omval)
Adjungerad Stig Larsson, f. VD SJ (omval)
                                                                                       
Till valberedningen valdes Stig Larsson (omval) och Sture Carlson (omval). 
 
Till revisor utsågs Jan Karlestedt (omval). Frågan om val av revisorssuppleant överläts till styrelsen.
 
Inga övriga frågor eller motioner var inlämnade.
 

Senaste nyheter