Insight News ställer några frågor till föreningens vice VD Erica Smeds

I denna veckas fredagsintervju ställer Insight News några frågor om kultur- och näringslivssamarbeten till vår vice VD Erica Smeds.

Erica svarar bland annat: "En av de största utmaningarna är näringslivets bristande kännedom om vilken utmärkt samarbetspartner kulturen kan utgöra, och att många företag fortfarande ser på samarbeten som någonting som enbart innefattar pengar i utbyte mot logoexponering. Kulturen har också till viss mån unika förutsättningar i jämförelse med idrotten, logoexponering är inte är lika naturligt förekommande inom kulturen till exempel, och därför måste man också tänka lite annorlunda och samarbeta på andra, mer innovativa sätt. Vår utmaning är därför att stärka synen på kulturen som en passande samarbetspartner och hjälpa näringslivet att hitta relevanta matchningar. " 

Läs hela intervjun här. 
 

Senaste nyheter