Hur kan företag uppnå affärsnytta med hjälp av konst? 

Från vänster: Arvid Axland från reklambyrån Pool, Erica Smeds från Kultur & Näringsliv, Kerstin Lord från Åmells konsthandel, Lars Stålhös från Lagerkvist & Partners och Per Hedström från Nationalmuseum. Foto: Ian Hobbs

Den 29 april anordnade Kultur & Näringsliv en frukostföreläsning om hur företag kan uppnå affärsnytta med hjälp av konst. Lagerkvist & Partners, Nationalmuseum och Åmells konsthandel delade med sig av sina erfarenheter om hur konsten bidrar till positiva effekter både för personal, kunder, publik och samhället i stort. 

I fotot ovan, från vänster: Arvid Axland från reklambyrån Pool, Erica Smeds från Kultur & Näringsliv, Kerstin Lord från Åmells konsthandel, Lars Stålhös från Lagerkvist & Partners och Per Hedström från Nationalmuseum. Fotograf: Ian Hobbs

Allt fler företag samarbetar med kulturen och allt fler företag använder sig också av konsten specifikt, antingen i sina samarbeten och projekt eller på kontorets väggar. Varför gör företag detta, och vad förväntar de sig få ut av det? Som en del i föreningens boksatsning Kultur för tillväxt anordnades ett seminarium där Lagerkvist & Partners, ett av bokens medverkande företag, fick dela med sig av vilken affärsnytta deras långsiktiga konstsatsning har inneburit. 
 

Åmells konsthandels curator Kerstin Lord besvarar en fråga från seminariets moderator Arvid Axland. Åmells konsthandels curator Kerstin Lord besvarar en fråga från seminariets moderator Arvid Axland.

Då seminariet hölls på Åmells konsthandel hälsade Kerstin Lord, curator på Åmells, välkomna och hon berättade bland annat att företag kan hyra konst från Åmells och att allt fler företag väljer att göra det. Enligt Kerstin beror detta på att allt fler företag inser att de inte överlever på att bara göra affärer, de måste göra gott också. Att hyra in konst är dessutom ett sätt att visa att företaget har själ. Många företag väljer därför konstverk som på något sätt avspeglar vad företaget ägnar sig åt eller står för. 

På plats för att berätta om hur konsultföretaget Lagerkvist & Partners har satsat på konsten var managementkonsulten Lars Stålhös, och han inledde med att jämföra sin upplevelse som medarbetare på Lagerkvists kontor, där väggarna pryds av konstverk, med sitt tidigare arbete på Scania, där väggarna istället pryddes av lastbilar. Konsten på Lagerkvist kontor bidrar både med kreativitet och inspiration och är även en bra "ice-breaker" i möten med kunder. För honom har konsten på kontoret dessutom inneburit någonting att förknippa sig med, vilket han ser som viktigt för människor som arbetar i tjänstebranscher så som inom IT och consulting där det inte alltid finns någon tydlig produkt att förknippa sig med. 

Med på seminariet för att berätta om hur konsten kan skapa positiva upplevelser för fler parter var även Per Hedström som är utställningsansvarig på Nationalmuseum. Han berättade om hur museet gjort utställningar i samarbete med både Swedavia och Jernhusen och vilken nytta det har gett både museet och företagen. Swedavias tanke bakom samarbetet var att försöka få människor att vilja åka ut till Arlanda något tidigare än de kanske nödvändigtvis behöver, och så blev det också med hjälp av museets utställning på flygplatsen. Swedavia var rent av så nöjda med projektet att de bekostade en turné för utställningen på olika flygplatser i två års tid.

Samarbetet med Jernhusen nominerades i årets Swedish Arts & Business Awards och innebar för Jernhusen att de genom att pryda sina byggplank med konst från museets samlingar istället för reklam kunde ge förbipasserande en annorlunda och positiv upplevelse, och Nationalmuseum har samtidigt kunnat nå ut till människor som kanske aldrig annars skulle ta sig till museet. Per menade att för både Swedavia och Jernhusen har projekten gått helt i linje med deras visioner och mål, de har helt enkelt utvecklat de offentliga miljöer som de förfogar över, och samtidigt har museet inte behövt ge upp någonting de står för. 
 

loading...


Publicerat av: Erica Smeds
 

Senaste nyheter