Filmat seminarium om kulturfinansiering

Den 30 november anordnade Finlandsinstitutet ett seminarium om kulturfinansiering som vår Erica Smeds skulle ha varit moderator för. Dessvärre blev Erica sängliggandes den dagen, men en film från seminariet finns ändock uppladdad på Finlandsinstitutets hemsida att se och ta del av. 

Seminariet handlade om hur kulturen kan finansieras genom olika, breddade former och vad det innebär. Begreppet ”breddad kulturfinansiering” dök upp på Kulturdepartementet någon gång kring 2010 och inför 2010 fick Kulturrådet i sitt regleringsbrev veta att de skulle kartlägga, analysera och undersöka hinder för ”breddad finansiering av kulturverksamheter i Sverige”. Samma år började också planerna på Kulturbryggan, som ju skulle bli en efterföljare till Stiftelsen Framtidens Kultur, vilken vår vice styrelseordförande Jonas Anderson var VD för. Det var dock redan långt innan 2010 som man började prata om dessa frågor, och vi har förhoppningsvis också kommit en bra bit sedan 2010. Ändå är frågorna i mångt och mycket de samma... Hur ska kultur finansieras, vilka alternativ till statlig finansiering finns det, och så vidare. Flera av dessa frågor diskuterades också på seminariet. Därtill pratades det bland annat om skillnaderna mellan samarbeten inom kulturen och idrotten, och om skillnaderna mellan hur klimatet för samarbeten mellan kulturen och näringslivet ser ut i Finland kontra Sverige.

Se filmen här. 

Publicerat av: Erica Smeds

Senaste nyheter