Seminarium på Swedbank i Göteborg om rådande samarbetstrender inom näringslivet

Fredagen den 20 november anordnades ett seminarium med temat att tolka de rådande samarbetstrenderna inom näringslivet ur ett kultur- och näringslivsperspektiv på nytt – den här gången i Göteborg.

Några av de viktigaste trenderna som diskuterades var att samarbeten blir ett allt mer strategiskt viktigt område för företagen och att samarbeten som kommunikationsmetod följaktligen också ställs i konkurrens och jämförelse med andra kommunikationsmetoder. 

Att kunna påvisa samarbetets effekter är därför av största vikt för att kultur- och näringslivssamarbeten ska kunna fortsätta växa och utvecklas som område. Seminariet hölls på Swedbank och Staffan Liewendahl, ansvarig för samarbeten i Region Väst, delade med sig av Swedbanks idé om partnerskap.

Ta del av hela rapporten från seminariet här. 

Publicerat av: Erica Smeds

Senaste nyheter