Trendspaning om ömsesidiga samarbeten

Vi är glada över att fler och fler aktörer tar fasta på begreppen samarbete och ömsesidig nytta. För enligt oss är det vad all samverkan mellan företag borde utgå ifrån - ömsesidigt givande samarbeten där båda parter får ut någonting värdefullt och affärsmässigt. Begreppet sponsring används förstås alltjämt fortfarande men just på grund av att den ömsesidiga nyttan inte alltid framgår lika tydligt i sponsringssammanhang är det begreppet enligt oss mer komplicerat att använda sig utav än det mer tydligt ömsesidiga begreppet samarbete.

Våra medlemmar Tango Brand Alliance är några av de som också har uppmärksammat denna problematik och utveckling och de säger sig därför idag arbeta med just varumärkessamarbeten. De har till och med gått från att tidigare heta Tango Sponsring till att idag heta Tango Brand Alliance. I deras senaste trendspaning tar de fasta på den ömsesidiga nyttan för båda parter, och hur man för att få till framgångsrika samarbeten borde presentera just denna, istället för att fokusera på vilka kostnadslättnader som ett avtal kan leda till för den ena parten. 

"Ett stort antal sponsorförfrågningar handlar fortfarande om behovet att få pengar till den egna verksamheten istället för att tydligt visa vilka fördelar den presumtiva samarbetspartnern kan få. Vår sommarkrönika handlar om att öka möjligheterna till att få en ny sponsor genom att erbjuda något attraktivt och för båda parter fruktbart samarbete."

Läs hela spaningen här:
http://tangobrandalliance.se/trendspaningar/kommersiella-partnerskap-kraver-mod-och-forberedelser/

Publicerat av Erica Smeds

Senaste nyheter