Kultur & Näringsliv i SR P4 Kalmar

I förra veckan hördes vi i P4 Kalmars sändningar på temat kultursponsring. I inslagen lyfter vi bland annat problematiken kring kulturens relativt få möjligheter att söka stöd för kompetensutveckling, och att kulturen för att på sikt kunna bli bättre på att stärka sin verksamhet genom privat finansering först behöver få verktyg och medel för att lyckas med det.

Lyssna på inslagen där Kultur & Näringsliv medverkar: 
"Ingen tar ansvar för att sponsring till kultur ska öka" - 9 juni
"Goda exempel på sponsring till kulturen" - 8 juni

Övriga inslag i temaserien: 
"Kulturlivet dåliga på att söka sponsring" - 8 juni
"Kulturlivet har fått börja självreflektera mer..." - 11 juni
"Kultur är viktigt för företagens överlevnad" - 11 juni

Publicerat av Erica Smeds

Senaste nyheter