Sammanställning av konferensen "Kulturens roll i en föränderlig värld"

Den 16-17 april deltog vi i konferensen ”Kulturens roll i en föränderlig värld”, anordnad av Teknologisk Institut. Deltagarna bestod främst av aktörer från den offentliga sektorn, så som kommuner, kulturförvaltningar och kulturskolor runt om i landet, men även av en och annan privat aktör. Konferensen bjöd på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor gällande kulturens olika sammanhang och några av de områden som lyftes fram var kulturens vikt för barn och unga, integration och segregation samt samhällsplanering och tillväxt. Nedan delar vi med oss av några av de för oss mest relevanta och intressanta sakerna att ta med sig från de två dagarna. 

ATT BYGGA VARUMÄRKE OCH IDENTITET MED HJÄLP AV KULTUREN
 
Sarah Bragée på Tyréns har varit med och tagit fram rapporten ”Stadstrender”, i vilken drivkrafterna och framgångsfaktorerna bakom nutidens och framtidens städer har kartlagts. Hon berättade bland annat att en av de starkast pågående trenderna just nu är urbaniseringen och att städer runt om i världen allt eftersom denna pågår blir allt mer lika varandra. Därför blir det också allt viktigare att som stad skapa sig en tydlig identitet för att sticka ut och attrahera invånare och besökare, och kulturen har i detta arbete stora möjligheter att bidra.

Fortsätt läsa sammanställningen genom att ladda ned den i sin helhet här

Publicerat av: Erica Smeds

 

Senaste nyheter