Swedbank och GöteborgsOperan vinnare av Swedish Arts & Business Awards!

loading...

Under en prisceremoni på Konstakademien i Stockholm delade vi under måndagskvällen ut pris till vinnaren av 2014 års Swedish Arts & Business Awards. Vinnare blev Swedbank och GöteborgsOperan för sitt samarbetsprojekt "Mobbad?", genom vilket de effektivt har lyft problematiken kring mobbning med hjälp av musik och teater samt barnens egna berättelser. Även de två andra nominerade projekten riktar sig likt "Mobbad?" mot barn och unga och tillsammans visar de på hur affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen och näringslivet effektivt kan skapa debatt kring aktuella samhällsfrågor, samtidigt som de också leder till positiva marknadseffekter för de involverade samarbetsparterna. 

"Mobbad?" var ett av tre nominerade samarbetsprojekt i årets upplaga av tävlingen genom vilken vi lyfter fram affärsmässigt grundade kultursamarbeten och dess möjligheter. Under projektet, i vilket även Friends var involverade, arbetade Swedbank och GöteborgsOperan utifrån en väl genomtänkt, gemensam målstrategi för att uppnå så stor spridning av det bakomliggande budskapet som möjligt. Projektet fick stor medial uppmärksamhet, engagerade och skapade debatt samtidigt som det också förstärkte parternas egna publik- och kundrelationer. 

Målgruppen, barn och unga, är en viktig del i båda parternas strategiska satsningar och även de två andra nominerade samarbetena riktar sig mot denna målgrupp. Skansen och Konsumentföreningen Stockholm (KfS) var nominerade för sitt samarbetsprojekt genom vilket de gemensamt har utvecklat och byggt upp ett helt nytt Lill-Skansen där barn och unga genom lek kan lära sig om hur miljö, mat och djurhållning hänger ihop - frågor som är viktiga både för Skansen och KfS. Swedbank var nominerade även för sitt samarbete med Svenska Kammarkören och El Sistema genom vilket barn från Göteborgs olika stadsdelar gavs nya förebilder i möten med andra världar och med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Även dessa projekt vilar på affärsmässig grund och har lett till att alla parter har fått ut en ömsesidig, affärsmässig nytta samtidigt som de också har inneburit ett utökat samhällsengagemang. 

Ett hederspris delades också ut till ICA och Glada Hudik-teatern för deras mycket långsiktiga och stabila samarbete. För ICA är samarbetet idag en viktig del i deras varumärkesstrategi och samarbetet har i grunden förändrat villkoren för många med Downs syndrom, inte minst genom 1 500 anställningar i ICA:s butiker. 

Priserna delades ut av Prinsessan Christina fru Magnuson, hedersordförande i föreningen, och föreningens ordförande Magnus Lagerkvist under en ceremoni på Konstakademien vid vilken många av våra medlemmar samt andra välkända personer inom såväl näringslivet som kulturen närvarade. Under middagen som följde ljöd entusiastiska diskussioner gällande gynnsamma kultursamarbeten och dess möjligheter genom de stora, konstbeklädda rummen på akademien. 

Att ta del av inspirerande exempel på framgångsrika kultursamarbeten är kanske ett av de bästa sätten för att själv inspireras till att se möjligheterna i ens egen organisation att hitta liknande samarbeten med lämpliga partners, men att söka förståelse för vad som ligger bakom framgångarna är förstås minst lika viktigt. De förutsättningar som vi på Kultur & Näringsliv brukar lyfta fram är sådana som de tre nominerade projekten onekligen har uppnått i sina samarbeten: ömsesidig respekt, ömsesidigt intresse samt en öppen och klar kommunikation. Dessutom bygger de på gemensamma värdegrunder vilket bäddar för ett framgångsrikt samarbete. GöteborgsOperans VD Ronnie Hallgren nämnde under prisceremonin dessutom ytterligare ett par punkter som för honom definierar ett bra samarbete mellan kultur och näringsliv: 
 

  • Ett bra samarbete är en affärsmässig överenskommelse där parterna samarbetar på ett jämbördigt sätt
  • Långsiktigt samarbete - partnerskap
  • Gemensamma värderingar - gemensamma mål med samarbetet
  • Marknadsföring – Genuin och trovärdig
    Ingen onödig logotypexponering eller onödiga reklambudskap
  • Projekt som går hand i hand med företagens kommunikationsstrategier
  • Gynna kulturorganisationens publik såväl som företagets kunder

 
Dessa punkter skriver vi under på rakt av och vi gratulerar GöteborgsOperan och Swedbank till ett så väl utfört samarbete. Stort grattis även till de andra två nominerade projekten och förstås även till ICA och Glada Hudik. Vi hoppas att få se er alla vid nästa upplaga av tävlingen och ser fram emot att få ta del av många intressanta och inspirerande bidrag nästa år! 

Läs mer om ICA och Glada Hudiks samarbete här
Läs mer om KfS och Skansens samarbete här
Läs mer om projektet "Mobbad?" här
Läs mer om El Sistemas verksamhet här

Publicerat av: Erica Smeds

 

Senaste nyheter