Vi rekommenderar konferensen "Kulturens roll i en föränderlig värld", 16-17 april

Den 16-17 april anordnar Teknologisk Institut en konferens där kulturens roll står i fokus. Samtidigt som kulturen får allt större plats i nya sammanhang kan det fortfarande vara svårt att förstå kulturens roll och de vinster som kulturen genererar i ett samhälle 2015. Konferensen bjuder därför på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor som rustar inför framtiden.

Kultur & Näringslivs medlemmar erbjuds 500 kr rabatt på konferensen genom anmälan med rabattkoden kultur och näringsliv. Vi själva kommer också att närvara under konferensen och vi ser fram emot att träffa er där! 

Under konferensen kommer vi bland annat att få lyssna till experter och praktikfall som ger konkreta verktyg och visar på goda exempel där samverkan verkligen fungerar. Kulturens betydelse för integration och motverkan av segregation är högaktuell i dagens samhälle, precis som kulturens betydelse för näringslivet. Under konferensen kommer du också att få ta del av exempel på hur kommuner arbetar med medborgarna som medaktörer och för att få ungdomar att engagera sig i kulturlivet. Missa inte heller kulturens betydelse för samhällsplanering och tillväxt, samt tips på hur du kan göra för att nå ut med ditt kulturbudskap i det ständigt pågående informationsflödet. 

Publicerat: Erica Smeds

 

Senaste nyheter