Efterfrågad studie av Sponsor Insight i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen samt Kultur & Näringsliv

En kartläggning av svenska sponsorer kommer under våren att ske i ett samarbete mellan Sponsrings och Eventföreningen, Sponsor Insight och Kultur och Näringsliv. Den senaste riksrepresentativa kartläggningen gjordes för fem år sedan. Syftet med kartläggningen är att följa upp hur branschen har utvecklats sedan 2010 och vilka trender som är på ingång i framtiden. Sponsor Insight är projektledare och garant för kartläggningen och företagets VD Peter Viklund var även projektledare för rapporten som togs fram 2005 och 2010.

De områden som analyseras är:

 • Vem på företagen tar besluten gällande sponsring?
 • Vilka områden satsar företagen på, idag och i framtiden?
 • Vilken andel av marknadsföringsbudgeten utgör sponsring och event?
 • Hur stor kunskap har företagen om sponsring som metod?
 • Hur viktigt är sponsring som en del av företagens marknadsföring?
 • I vilken grad används sponsring som innehåll i digitala kampanjer?
 • Vilka är motiven till sponsring och hur utvecklas dessa?
 • Vilka tjänster och stöd använder företagen, idag och i framtiden?
 • Hur ser företagen på branschens utveckling? Vad kommer att ske?
   

Beställ din egen rapport och håll dig uppdaterad på trenderna. Som medlem får du beställa din egen rapport till reducerat pris.

Företag/konsult                                Medlemspris 4900 SEK (icke medlem 6900 SEK)
Rättighet/organisation                    Medlemspris 2900 SEK (icke medlem 4900 SEK)

Det kommer även att finnas möjlighet att ställa en helt egen fråga för de som är intresserade. Priset är 10 000 SEK och den möjligheten begränsas till max tre beställare. Redovisning av en egen fråga sker exklusivt till beställaren. Först till kvarn gäller.

Vi hoppas att du vill vara med och stödja detta projekt genom att beställa din egen rapport. Du kan maila din beställning direkt till oss senast 31 mars. Fältarbetet startar i mars och rapporten finns i din hand i maj 2015.

 

Senaste nyheter