Enkätundersökning från IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik

Just nu genomför IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) deras årliga kartläggning av intäkter för sponsring i Sverige. Håll gärna utkik efter denna enkät i inkorgen då ni genom att besvara undersökningen bidrar till att skapa en rättvis bild av hur marknaden ser ut. Därmed ökar också kunskapen om, och förtroendet för, företagssponsring och samarbeten vilket gynnar framtida investeringar. Under 2013 investerade företag 6,5 miljarder kronor i sponsorskap och samarbeten med idrotts-, kultur- och socialorganisationer. Det motsvarade en ökning med 6,5% jämfört med 2012. Medlemmar kommer att erbjudas 25 % rabatt på den fullständiga rapporten. 

 

Senaste nyheter