Utlysning av Swedish Arts & Business Award 2014

Vi är stolta att, för 21:a året i rad,  utlysa Swedish Arts & Business Award. Utlysningen är öppen för alla framgångsrika samarbeten mellan kultur och näringsliv. Priset utdelas till årets mest framgångsrika, ömsesidigt lönsamma, samarbetet.

Ansökan skall vara Kultur & Näringsliv tillhanda senast 2014-09-17. Ansökningshandlingar finns att hämta hem under särskild länk, ("Ansökan, Tävlingsblankett SABA 2014"). Ansökningshandlingarna kan också beställas via telefon 070-7755206.

Juryn kommer att utse tre finalister, dessa kommer att offentliggöras på denna hemsida inför den stora finalen; Swedish Arts & Business Award 2014

Vinnaren kommer att offentliggöras vid den stora SABA-festen.

Inbjudan med datum för prisceremoni och festligheter kommer att annonseras på denna hemsida.

 

Senaste nyheter