Ny undersökning om kulturens privata finansiering i Storbritannien

En undersökning utförd av brittiska Arts & Business visar att de totala investeringarna från den privata sektorn till kulturen i Storbritannien ökat under 2012. Sponsringen står för 113,8 miljoner GBP, vilket motsvarar över 1 miljard SEK. I undersökningen har man tittat på intäkterna från både företag, privatpersoner, fonder och stiftelser. Kulturarv står för 34,4%. Ta del av undersökningen här. 

 

Senaste nyheter