Kultur & Näringsliv är Sveriges främsta brobyggare mellan kulturen, näringslivet och samhället

Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga. Föreningen startades 1988 på initiativ av dåvarande Industriförbundet som ett sätt för näringslivet att närma sig kulturen, och sedan dess har föreningen utvecklats till att idag arbeta med och verka för affärsmässigt grundade samarbeten parterna emellan. 

Vi är våra medlemmar behjälpliga i att få till stånd och lyckas med ömsesidigt givande kultursamarbeten, och detta gör vi genom ett arbete som bygger på tre ledord som gynnar alla parter. Vi utvecklar, förmedlar och påverkar med hjälp av kunskap, inspiration, verktyg och kontakter på området. Vi informerar om vilka möjligheter kultursamarbeten innebär och stöttar parterna i att utvecklas på sätt så att de enklare kan kommunicera och samarbeta med varandra. 

När parterna samarbetar stärks kulturen både ekonomiskt och själsligt samtidigt som näringslivet får tillväxt, stärkt varumärke och en perfekt möjlighet att visa samhällsengagemang. Dessutom förstärks kommuners attraktionskraft när kultur och näringsliv samverkar. Kultur & Näringsliv informerar om dessa möjligheter och hjälper parterna att skapa de förutsättningar som krävs för att nå sådana framgångsrika samarbeten.

Våra medlemmar representerar både lokala och nationella kulturverksamheter, små och stora företag inom näringslivet, offentliga och idéburna organisationer samt akademi. De utgör således ett unikt nätverk som också öppnar upp för möjligheter att hitta andra medlemmar vars kärnvärden och identitet matchar med ens egna. Medlemmarna finns över hela landet och är jämnt fördelade mellan företag och kulturverksamheter, vilket ger oss en stark förankring i det svenska närings- och kulturlivet.

Kultur & Näringsliv arbetar också för att stärka kulturens position och konkurrenskraft i näringslivet och samhället och för att utöka andelen ömsesidigt givande samarbeten parterna emellan. Vi bedriver således opinion, sprider kunskap och kontakter samt medverkar till att stärka synen på kulturen som den perfekta samarbetspartnern för tillväxt, varumärke och CSR. Vi bearbetar också beslutsfattare inom alla tre sektorerna för att utöka möjligheterna till samverkan.

Läs mer om vad det innebär att vara medlem i föreningen här. 

Föreningen...

UTVECKLAR
Vi tar fram och utvecklar kunskap, forskning, modeller och verktyg som underlättar för ömsesidiga samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga.

FÖRMEDLAR
Vi förmedlar kunskap, inspiration, arbetssätt och kontakter som stärker kulturens själ samt företagens och kommunernas varumärken - till att parters vinning.

PÅVERKAR
Vi bearbetar beslutsfattare inom alla tre sektorer genom att delta i debatt, anordna seminarier och informera om möjligheterna med framgångsrika kultursamarbeten samt vad som krävs för att nå dem.

... för och till våra medlemmar.