Varför Kultur & Näringsliv

Vision

 • Ökat samarbete mellan kulturutövare och företag förstärker kreativiteten hos båda vilket ger bättre utveckling och lönsamhet.

Mission

 • Underlättar och utvecklar lönsamma samarbeten mellan kultur och näringsliv. 
 • Prisbelönar det bästa samarbetsprojektet mellan kultur och näringsliv under det gångna året.
 • Driver opinion för bättre förutsättningar för samarbeten mellan kultur och näringsliv.

VARFÖR FINNS KULTUR & NÄRINGSLIV OCH VARFÖR SKA MAN VARA MEDLEM?

A. OMVÄRLDSFÖRUTSÄTTNINGAR

 1. Kulturen kommer i relativa tal och ofta även i absoluta tal att få mindre pengar från det offentliga varför man måste finna andra källor/samarbeten?
 2. Företag behöver/måste idag visa på ett samhällsengagemang.
 3. Filantropisk sponsring tillhör historien förutom lokal välgörenhet främst på mindre orter för att visa att man är en god medborgare.
 4. Allt samarbete mellan företag och kulturen måste bygga på gemensam affärsmässig nytta för att det skall bli framgångsrikt och långsiktigt.
B. VARFÖR SKALL FÖRETAG VARA MED I KULTUR & NÄRINGSLIV?
 1. Samarbete med kulturen kan vara lönsammare, bättre för varumärket och mer involverande för medarbetarna än många andra samarbeten.
 2. Beslutsfattare i företagen kan ha svårt få assistans att se vilka de produktiva projekten kan vara, finna dem och hur man approcherar kulturutövare.
 3. Omvärlden förväntar sig i högre grad idag att företagen skall vara engagerad i kulturella och sociala frågor.
 4. K&N kan hjälpa företagen att välja kulturprojekt och vilka man skall avstå ifrån.
 5. K&N kan visa på hur man gör kultursamarbeten lönsamma och långsiktiga.
 6. Företagen får deltaga i den årliga utdelningen av priset Swedish Arts & Business Award (SABA) för bästa samarbete mellan företag och kultur under det gånga året och där lära sig om framgångsrika exempel.
 7. Företagen behöver en organisation som arbetar för och med utvecklingen av lönsamma samarbeten mellan kultur och näringsliv.
C. VARFÖR SKALL KULTURAKTÖRER VARA MED I KULTUR & NÄRINGSLIV?
 1. Kulturen behöver finansiering från andra källor än det offentliga och samarbeten som utvecklar den egna lönsamheten långsiktigt.
 2. Företrädare för kulturen får assistans att beskriva vad de gör så att företagen förstår vilken ömsesidig nytta ett samarbete kan ge.
 3. K&N kan visa på hur man gör företagssamarbeten lönsamma och långsiktiga.
 4. Kulturutövarna får deltaga i den årliga utdelningen av SABA och där med lära sig om framgångsrika exempel.
 5. Kulturen behöver en organisation som arbetar för och med utvecklingen av lönsamma samarbeten mellan kultur och näringsliv.
D. VARFÖR FINNS KULTUR & NÄRINGSLIV?
 1. K&N finns för att driva och utveckla frågor kring samarbeten mellan kultur och näringsliv – precis på samma sätt som t.ex. Handelskamrarna arbetar för sina medlemmar.
 2. K&N finns för att man skall kunna ha någon att fråga angående samarbete mellan kultur och näringsliv och hur det skall utformas för att blir bra och produktivt.
 3. K&N finns för att man skall få hjälp med att utforma/utveckla ett lönsamt samarbete mellan kultur och näringsliv – bl.a. med hjälp av K&Ns Culture Score Card verktyg.
 4. K&N finns för att kunna genom sitt pris – SABA -belöna de bästa samarbetena under det gångna året mellan kultur och näringsliv.
 5. K&N finns för att kunna arrangera seminarier och ge konsulttjänster avseende samarbeten m.m. mellan kultur och näringsliv.
 6. K&N finns för att driva opinion avseende värdet av och de samhälleliga förutsättningarna för samarbeten mellan kultur och näringsliv.