Medlemsansökan

  • Här kan du ansöka om medlemskap i Kultur & Näringsliv. Vi ber dig att fylla i formuläret nedan och kontaktar dig så snart som möjligt därefter. Medlemsavgifterna nedan är giltiga för nya medlemmar från och med juni 2017. Befintliga medlemmar betalar enligt löpande avtal.
  • Årsavgiften är uppdelad på en medlemsavgift på 500 kronor och en serviceavgift. Moms tillkommer på serviceavgiften.
  • * Obligatorisk uppgift
  • Välkommen att kontakta oss för mer information om kommun- och regionmedlemskap.

  • Välkommen att kontakta oss för mer information om forskningsmedlemskap.

  • För mer information om våra medlemskap, välkommen att kontakta oss på info@kulturnaringsliv.se
  • Årsavgiften gäller för en löpande medlemsperiod om 12 månader. Eventuell uppsägning skall ske skriftligen 3 månader före medlemsperiodens utgång, annars löper medlemskapet vidare med 12 månader. Årsavgiften är uppdelad i en medlemsavgift (momsbefriad) på 500 kr och en serviceavgift (momsbelagd).