Finalister till Swedish Art & Business Award utsedda
 

• BILMUSEET I HÄRNÖSAND & KANALBRON ek.f.
• HEDIN MOBILITY GROUP, GALLERI FERM OCH EN STOR KONSTNÄRSGRUPP
• SEB & MARKET ART FAIR
 
Swedish Art & Business Award delas ut varje år av Föreningen KULTUR & NÄRINGSLIV till bästa samarbete under de gångna åren mellan företag och kultur. Betoningen är att samarbetet skall gagna båda parter, vara lönsamt för båda och gynna omgivande samhället.
Juryn har nu nominerat enligt reglerna tre bidrag. Prisceremonin hålls på Grand Hotell Saltsjöbaden 29 maj där vinnaren utses. Juryns motiveringar:

1. BILMUSEET I HÄRNÖSAND & KANALBRON ek.f.
” Utifrån svåra utgångspunkter i en utflyttningskommun som Härnösand har Kanalbron skapat Sveriges största bilmuseum som klarat att utvecklas under tuffa omständigheter. Museet är ett tidsdokument över bilismens utveckling under 1900 talet men också över andra delar av samhällets utveckling genom en Barbiemonter, radioapparater och barnvagnar över decennierna med mera och med en inbjudande miljö. Efter investeringarna har museet klarat driften med de egna löpande intäkterna. Museet har skapat en destination och bidragit till Härnösands begynnande återhämtning och förstärkt grundarens och fastighetsbolagets varumärke som varit partner.”

 Foton: Eva Lindersson

2. HEDIN MOBILITY GROUP, GALLERI FERM OCH EN STOR KONSTNÄRSGRUPP
” HEDIN MOBILITY GROUP (HMG), ett galleri och en stor konstnärsgrupp har från start samverkat när HMG behövde planera ett nytt huvudkontor. Konstnärerna och galleristen var med, innan arkitekterna och byggarna kom in, för att skapa målen för byggnaden, där tidigare förvärvad konst och ny konst skulle harmoniera med byggnaden och därmed visa att HMG var en aktör med två hjärnhalvor, för att locka och behålla medarbetare, sända ett budskap till leverantörer och kunder och skapa en skådeplats för allmänheten. Ett unikt initiativ där konsten möter näringslivet som fortsatt bidragit till HMGs framgångar. Det första i Sverige.”

Foto: Bild 1 och 3 Cassandra Höglind, bild 2: Anna Kristinsdottir               


3.  SEB & MARKET ART FAIR
” MARKET ART FAIR (MAF) har skapats av väletablerade och kvalificerade gallerier för att visa och framhålla nordisk konst. Inriktningen har varit på nordiska konstnärer av hög kvalitet men också utvalda nya konstnärer som dessa konstkännare bedömt ha en stor potential. Detta har skapat ett etablerat forum för högkvalitativ konst som uppskattats av marknaden. SEB har gått in som samarbetspartner för att möjliggöra för MAF att fortsatt utveckla verksamheten vilket inneburit att både etablerade konstnärer och unga lovande konstnärer fått en ny plattform där kvalitet och utveckling står i fokus.”

Foton: Jean Lapin


”Årets omgång har gett oss många bra bidrag”, säger föreningens ordförande Magnus Lagerkvist. ”Vi ser fram emot Prisgalan i Saltsjöbaden och att utse vinnaren.”
Jury för Swedish Art & Business Award är: Magnus Lagerkvist, Ordförande, Jonas Anderson, Vice ordförande, Per Bystedt, Jan Bernhardsson, Ingela Roos, Ulrika Areskog Lilja samt Anders Boman, föreningens VD.

Frågor kan ställas till:
Magnus Lagerkvist, 0707-594705.
Anders Boman, 073-5440905.
Eller på mail till info@kulturnaringsliv.se