K&N i samarbete med Helen Schymberg, Jussi Björling och Christina Nilsson sällskapen!

K&N har sen ett knappt år hjälpt tre anrika operasällskap att ta fram ett koncept riktat mot näringslivet i avsikt att stärka operakonsten gentemot en yngre målgrupp. De tre sällskapen har alla noterat behovet att bättre kunna nå en yngre målgrupp och tillsammans med K&N utvecklat ett konkret förslag för hur detta skulle kunna förverkligas och finansieras.  

Svensk operakonst har en unik ställning i världen med förutom dessa tre världsstjärnor kan stoltsera med namn som t.ex. Jenny Lind och Birgit Nilsson historiskt och Peter Mattei och Nina Stemme som exempel på dagens stjärnor.
Projektet är nu inne i en fas där vi ska approchera näringslivet och ser fram emot att få återkomma här med resultatet.

Anders Boman
VD K&N