VÄRNAMO SOM DESTINATION

Pristagarna av Swedish Arts and Business Award 2019 Vanadalorum och 150 företagare i Värnamo med omnejd liksom kommunens omvandling av den gamla Gummifabriken har skapat förutsättningar för Värnamo att utvecklas som en destination ,sa ordf. Magnus Lagerkvist och VD Anders Boman vid ett seminarium den 31 januari med de viktigaste beslutsfattarna vad gäller kultur och näringsliv i Värnamo. Flertalet lyckade exempel beskrevs. Detta var startskottet för Värnamos fortsatta utveckling som kulturort och kulturdestination.