Lagen slår hårt mot landets konstnärer

DEBATT. Den nya lagen om offentlig upphandling – LOU – trädde i kraft den 1 januari 2017. Den har ställt till det för många kulturinstitutioner och kulturutövare vilket bland annat framkom på vårt seminarium på Folk och kultur i Eskilstuna i år.

Både ett flertal kommuner och stora kulturinstitutioner bekräftar detta.
Kultursamarbeten med företag går normalt till på det sättet att kulturinstitutioner eller utövare söker upp företag för att få dem att stödja deras arbete genom samarbeten eller sponsring.

Nu har en ängslighet spridit sig främst hos många kulturinstitutioner om hur man ska hantera företagssamarbete i och med LOU.

Vår uppfattning är att långsiktiga och produktiva samarbeten mellan kultur och näringsliv måste bygga på ömsesidig nytta. Utformningen är normalt att man bestämmer sig för ett samarbete där företaget bidrar med pengar eller tjänster.
LOU säger att ”med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.”
Samarbeten mellan kultur och näringsliv innebär att företagen ger något till kulturen och får för detta ingå ett samarbete eller samarbeta i ett projekt.
Företagen ger resurser till kulturen. Att detta skulle omfattas av LOU är orimligt och torde strida mot lagens anda – men även mot dess innehåll. För att klargöra att LOU inte ska gälla krävs uppenbarligen ett tillägg till lagen, då den skapat osäkerhet.
När Stampen gav stöd till Akvarellmuseet på Tjörn, Sandvik till Vasamuseet, Swedbank till Göteborgsoperan och så vidare – hur skulle detta ha ”upphandlats” av kulturen?
Kulturen får allt mindre pengar från det offentliga – kommuner, regioner och staten – i absoluta termer eller åtminstone relativt sett genom att bidragen fryses.

De innebär att det blir viktigt att kulturen kan finna andra partners. Och att då LOU skulle gälla är absurt. Samtliga partier är positiva till kulturen och dess utövare. Vi utgår därför ifrån att detta är en bieffekt som man inte tänkt på och därför gör ett tillägg till lagen.

Läser man LOU kan man konstateras att de krävs kunskap och arbetstid för att uppfylla dessa bestämmelser. Arbetstid som då tas från annat mer produktivt arbete inom kulturen. Vidare måst man ofta köpa eller skaffa sig kunskap för att hantera detta vilket blir en kostnad.

Moderaterna säger: ”Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet.” Socialdemokraterna säger: ”Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet … Kulturen har ett egenvärde … Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb.” Sverigedemokraterna ”anser att kulturen har en central plats i politiken och i samhällsbygget.”

Vikten av kultur är oomtvistat. Då måste man vara uppmärksam på att inte nya regler införs som försvårar för kulturen att utvecklas och få resurser.
Samarbeten mellan kultur och företag stärker och utvecklar företagens (och kulturens) kreativitet och gör företagen till en mer uppskattad och därmed attraktiv arbetsplats.

Avskaffa LOU för kulturinstitutioner och offentliga kulturutövare när det gäller stöd till verksamheten. Och gör det nu.

Magnus Lagerkvist, ordförande Föreningen Kultur & näringsliv

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OpJodE/lagen-slar-hart-mot-landets-konstnarer