ÖVERFULLT PÅ KULTUR & NÄRINGSLIVS FOLK & KULTUR EVENT

ÖMSESIDIG NYTTA – en förutsättning för samarbeten mellan kultur och näringsliv – detta var rubriken på Kultur & Näringslivs event på Folk & Kultur i Eskilstuna på tordagen den 6 februari. Ordförande Magnus Lagerkvist och VD Anders Boman presenterade många exempel på lyckade samarbeten som fått föreningens pris. De betonade vikten av att kulturparten sätter sig in i företagens aktuella behov och att man förstår att presentera den egna verksamheten så att företagen förstår vilken nytta kulturen kan ge dem.

” Detta är att utveckla en relation och process, dåt blir det bra och framgångsrikt” betonade man. Vidare presenterades hur en kommun/ort kan utvecklas till en destination, som kan bryta en negativ utveckling. Frågorna var många och applåderna starka.

loading...