Göteborg Business Region anlitade K&N

Göteborg Business Region anlitade K&N i somras för att under 4 tillfällen om 3 timmar hålla kurs om hur man bygger upp långsiktiga affärssamarbeten för kulturentreprenörerna i staden.
10 engagerade kulturentreprenörer från vitt skilda områden, Clowner, Dans, Pianokonserter, Improvisationsteater, m.m. anslöt till kursen och så var vi igång. Målet med kursen är att ge deltagarna adekvata verktyg och kunskaper för att stärka sina egna verksamheter via samarbeten med framförallt näringslivet men även det offentliga och publik.

I första delen av kursen gick vi igenom hur kulturfinansiering har sett ut historiskt fram till idag. Vi lyfte fram både goda och dåliga exempel och diskuterade vad det var som skilde dem åt, en stor del av tiden kom att handla om vad motparten är ute efter och att det inte får krocka med vad min verksamhet står för. Många bra frågor och diskussioner uppstod och så småningom landade vi i vikten av att kunna presentera sig själv på ett för motparten adekvat sätt utan att ge avkall på vad min verksamhet står för. Vi hade nog kunnat hålla på ett bra tag till men de tre timmarna gick fort och det fanns redan en hel del att smälta.
Nu har vi träffats igen och fokus denna gång var ”hur får jag ett helhetsgrepp om min egen verksamhet”.  Efter en repetition av förra tillfället var vi igång med att gå igenom värdens enda managmentverktyg för kulturen, Culture Score Card. Till denna gång hade Lennart och René från K&Ns motsvarighet i Danmark och de som tog fram CSC från början, anslutit. Efter en trevande start, då det inte är helt enkelt första gången, var vi igång och alla förstod i slutändan både hur det fungerade och nyttan av att göra denna analys av egna verksamheten.
Till nästa tillfälle har deltagarna fått i uppgift att på max tre minuter presentera sin verksamhet så tydligt som möjligt. Ska bli spännande. Och där efter kommer deltagarna att bolla sina tankar med en kulturentreprenör som har lyckats.
Anders Boman
Kursledare