DAX ATT FÖRBEREDA ANSÖKAN  TILL SWEDISH ARTS AND BUSINESS AWARD (SABA) 2020 FÖR 2019

Ansökan till SABA för 2019 som delas ut i maj 2020 skall vara inne senast 2020-03-31 till Kultur & Näringsliv. Det kan dock vara dags dax att börja förbereda en ansöka. Se förutsättningarna på länk här.
 
Ansökan skall vara skriftlig och sändas till Kultur & Näringsliv, Sveavägen 9, 17tr, 111 57 STOCKHOLM eller mailas till info@kulturnaringsliv.se