Uppmärksamma att ni gjort något bra innan 31 Mars 2019!

Har ni varit en del i ett spännande samarbete under det gånga året? Har en koreograf fått designa er personaldag, har en kvartett hjälpt er att ompositionera ert varumärke eller är ett kulturengagemanget en integrerad del av ert CSR-arbete?
Ta chansen att uppmärksamma när ni gjort något kreativt, spännande eller originellt! Ansökan är öppen för att anmäla era projekt till Swedish Arts & Business Awards 2019 (SAB Awards). Syftet med tävlingen är som alltid att uppmärksamma och premiera det bästa samarbetet mellan näringslivet och kulturen under det gångna året. Vi kan även uppmärksamma projekt där kulturella värden bevarats eller utvecklats av en näringslivspart om projektet visar på samhällsnytta och är till gagn för kulturen.

Det är kostnadsfritt att skicka in tävlingsbidrag för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Deadline för ansökan är 31 Mars 2019.