PRESSMEDDELANDE: Här är de fyra nominerade samarbetsprojekten i Swedish Arts & Business Awards 2017

Tävlingen Swedish Arts & Business Awards nominerar i år fyra samarbeten som alla uppfyller kraven på ömsesidig affärsmässighet. Tre av fyra nomineringar har målgruppen barn och unga som gemensam nämnare.   
 


- Barn och unga är definitivt den målgrupp som de allra flesta kultur- och näringslivssamarbeten riktar sig mot idag, vilket också avspeglar sig i årets nomineringar, säger Anders Boman, VD på föreningen Kultur & Näringsliv som sedan 1993 ligger bakom tävlingen.
 
Swedbank, som senast för två år sedan vann tävlingen, nomineras i år för sitt samarbete tillsammans med Sparbanken Skaraborg, Sparbanksstiftelserna Alfa och Skaraborg och Göteborg Film Festival. I det nominerade samarbetet har en särskild filmdag för skolelever i Västra Götalandsregionen anordnats utifrån bankernas koncept ”Spara och Slösa i skolan”. Genom projektet utvecklar barn sin visuella kompetens och förmedlar sin syn på sparande till vuxenvärlden. Projektet möjliggör också att unga, oavsett bakgrund, får se film från hela världen, vilket Göteborgs Lilla Filmfestival eftersträvar.
 
BillerudKorsnäs och King nomineras för sina respektive samarbeten med Tekniska museet kring de så kallade framtidslabben i museets stora utställningssatsning MegaMind. De båda företagen har genom samarbetet fått gestalta och bidra med sin kompetens och expertis till innehållet i varsitt labb, där barn får möjlighet att skapa hållbara lösningar på vardagsnära problem. Genom kreativ pedagogik och konstnärlig finess skapas förståelse för den tekniska utvecklingen både vad avser pappers och träfibers användning samt för hur modern IT-teknik och programmering förenklar och utvecklar vår vardag. Förhoppningen är också att bidra till att fler ungdomar väljer naturvetenskapliga och tekniska inriktningar på gymnasiet och universitetet, vilket alla parterna behöver.  
 
I samarbetsprojektet BonnierHoops, där basket och kultur flätas samman med målsättningen att inspirera ungdomar att läsa och skapa en meningsfull aktivitet under sommarlovet, samarbetade ett flertal aktörer som alla nomineras i tävlingen. Förutom Bonnierförlagen har även Polisen, Storstockholms Brandförsvar, Stockholm Stad, Orten i Fokus, Gärigheter, Niklas Krog, Beppe Singer, Farzad Farzaneh och Stina Wirsén engagerat sig i projektet. Mitt på Kista Torg byggdes en stor streetbasketplan upp kring vilken flertalet olika samhällsfunktioner naturligt kunde samlas och anordna aktiviteter kopplade till läsning, det skrivna ordet och, såklart, basket. För Bonnierförlagen var detta en del i visionen att bidra till ökad delaktighet, integration och demokrati i samhället.
 
Den fjärde nomineringen tilldelas bygg- och kulturföretaget Sisyfos AB, vilka också var nominerade förra året, för sin förvandling av den unika kulturmiljön kring Wenngarns slott.
 
Den 20 april delas priset ut i förra årets vinnare AMF Fastigheters lokaler i centrala Stockholm. Tävlingens jury utgörs av Kultur & Näringslivs styrelse.
 

Juryns motiveringar: 

Swedbank, Sparbanken Skaraborg, Sparbanksstiftelserna Alfa och Skaraborg samt Göteborg Film Festival”En utmärkt transformation av sparbankernas/Swedbanks gamla koncept/värdering ang. ´Spara och Slösa´ in i en modern miljö och kommunikationsform genom film, filmvisning, filmproduktion, work shops etc. i hela Västra Götalandsregionen med 4-5e klass och dess lärare som primära målgrupper, men med mycket vidare spridning genom lokal publicitet och aktivitet även på mindre orter, i syfte att aktivera och påverka de uppväxande släktet och dess viktigaste mentorer.”

Tekniska Museet, BillerudKorsnäs och King - ”Med kreativ pedagogik, konstnärlig finess och relevanta aktiviteter har samarbetsparterna lyckats skapa förståelse för den tekniska utvecklingen både vad avser pappers/träfibers användning/utveckling samt för hur modern IT-teknik förenklar och utvecklar vår vardag, samt fått fler ungdomar att intressera sig för teknik och tekniska yrken.”

Bonnierförlagen och lokala kulturaktörer i Kista med omnejd - ”Med basketen som dragplåster på Kista Torg skapades aktivitet och intresse för läsning, poesi med stort deltagande från alla inblandade samhällsgrupper, vilket ökat intresset för läsning och kulturella aktivitet och skapat bättre förståelse för samhällsfunktioner som polis och brandkår, där resultaten blev ökad läsförståelse och minskade negativa aktiviteter under sommaren men också med till synes långsiktiga effekter.”

Wenngarns slott och Sisyfos AB - ”Genom projektet Wenngarn har Sisyfos AB både räddat och återskapat en unik kulturmiljö med Wenngarns slott i centrum, som tidigare varit i djupt förfall. Detta har gjorts på ett nytt och unikt sätt som skapat förutsättningar för att projektet och området skall kunna fortleva och vara självförsörjande och gjorts levande genom att över 500 personer nu kan bo och leva på Wenngarns område.”

Mer om den kommande prisutdelningen den 20 april. 

Kontaktperson: Anders Boman, VD Kultur & Näringsliv | 073 544 09 05 | anders.boman@kulturnaringsliv.se
 
Swedish Arts & Business Awards är Sveriges största pristävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten. Sedan 1993 har föreningen arrangerat tävlingen som ett sätt att visa på goda exempel och inspirera andra. Kultur & Näringsliv är en medlemsförening grundad 1988 vars medlemmar består av kulturinstitutioner, företag och offentliga aktörer över hela landet.