After work den 8 mars: Digitaliseringens möjligheter för kultursamarbeten

Klas Rabe på Tillväxtverket
Klas Rabe på Tillväxtverket

Kom och träffa branschkollegor både från näringslivet, kulturen och samhällsaktörer. Vi ses i en avspänd pubmiljö och utbyter erfarenheter och idéer. Du är välkommen att vara med en kort eller lång stund eller hela kvällen.
 

Klockan 18.00 berättar Klas Rabe från Tillväxtverket om myndighetens fokus 2017 på de möjligheter för kulturella och kreativa företag, som följer av digital produktion och distribution.

Varmt välkommen och ta gärna med dig en kollega eller god vän!

Anmäl dig till: lars.carlen@kulturnaringsliv.se
Plats: Bishop Arms, Tyska Brinken 36, Gamla Stan i Stockholm. (Vi har ett eget rum längst in i lokalen.)
Tid: 8 mars, mingel från 17.00 och fram till 20.00.