Välbesökt frukostseminarium i Skellefteå

Ett drygt hundratal gäster lyckades, trots ymningt snöfall, ta sig till denna välbesökta näringslivsfrukost i Skellefteå under temat Kultur och tillväxt.
    


I Skellefteå pågår planeringen för det nya kulturhuset för fullt. Om c:a tre år är det inflyttning och då är avsikten att huset skall vara fullt av aktiviteter redan från start. Därför har redan nu planeringen och aktiviteterna startats. Som ett steg i denna utveckling inbjöds Kultur& Näringsliv att berätta om sin verksamhet samt att visa hur lyckade samarbeten mellan kulturen och näringslivet kan skapa mervärden, inte bara för ömsesidig nytta utan också för det omgivande samhället. Många av deltagarna uttryckte sin uppskattning över näringslivs-kontorets initiativ och menade att detta är början på en aktiv och intressant utvecklingsperiod för Skellefteå.