PRESSMEDDELANDE: Årets nominerade i Swedish Arts & Business Awards utsedda 

Liljevalchs, Nationalmuseum och Wenngarns slott är de tre nominerade kulturparterna i årets Swedish Arts & Business Awards, tävlingen för affärsmässigt grundade kultursamarbeten. Det offentligas krav på större egenfinansiering inom kultursektorn ökar och därmed ökar också kulturens vilja att samarbeta med näringslivet, och de tre nominerade bidragen i årets tävling visar alla på att både kulturen och näringslivet kan få mycket ut av att göra det. Företagsparterna i samarbetena har samtidigt kunnat stärka sina varumärken.

- Vissa ser det som en fara att kulturens vilja till samarbete med näringslivet ökar, men vi på Kultur & Näringsliv ser det som en stor möjlighet, säger Erica Smeds, vice VD på Kultur & Näringsliv som ligger bakom tävlingen.
 
I 23 års tid har tävlingen delat ut pris till de mest ömsesidigt givande samarbetena och de nominerade projekten visar att samarbeten med näringslivet kan vara ett sätt för kulturen att både stärka och bredda sin finansiering som komplement till de offentliga bidragen samtidigt som näringslivet stärker sin tillväxt. Årets tre nominerade samarbetsprojekt har alla ägt rum i Stockholmsområdet, olikt de senaste årens nomineringar vilka huvudsakligen representerat västra Sverige.
 
Nationalmuseum och Jernhusen nomineras för sitt samarbete vilket både resenärer och stockholmare har kunnat beskåda längs byggplanken utanför Stockholms Centralstation i och med utställningen ”Det offentliga rummet”.
 
”Genom samarbetet har Jernhusen kunnat försköna byggmiljön kring centralen samtidigt som Nationalmuseum har kunnat fullfölja sitt uppdrag att erbjuda konstupplevelser trots den renovering som pågår i museets ursprungliga lokaler,” lyder delar av juryns motivering.
 
Liljevalchs konsthall, som igår vann pris för Årets utställning 2015, och AMF Fastigheter är nominerade för sitt samarbete kring Vårsalongen 2016, där Liljevalchs populära vårsalong fick ta plats i AMF Fastigheters nybyggda kvarter Urban Escape. Juryns motivering: ”Ett professionellt genomfört projekt som både har lyft Liljevalchs verksamhet och placerat AMF Fastigheters nya kvarter på kartan.”
 
Företaget Sisyfos AB ligger bakom förvandlingen av Wenngarn utanför Sigtuna som har gått från att vara ett slumlikt område med ett förfallet slott till ett modernt bysamhälle med ett hundratusentals besökare. Projektet är nominerat för den samverkan som har bedrivits mellan företaget, kulturarvet och offentliga aktörer så som kommun och Länsstyrelse. ”Den samverkan som har skett mellan ett stort antal aktörer i och med Sisyfos förädling av kulturarvet Wenngarn är ett föredöme för hur ett helhetsgrepp kan tas kring landets många förfallande kulturarv,” anser juryn, som består av Kultur & Näringslivs styrelse.
 
Den 3 maj delas priset ut på Swedbanks huvudkontor i Göteborg. Swedbank vann fjolårets upplaga av tävlingen tillsammans med GöteborgsOperan, och man var dessutom nominerade samma år för sitt samarbete med Svenska Kammarkören.
 
För mer information: Erica Smeds, Vice VD Kultur & Näringsliv | 070 783 55 82 | erica.smeds@kulturnaringsliv.se | www.kulturnaringsliv.se 
 
Swedish Arts & Business Awards är Sveriges största pristävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten. Sedan 1993 har föreningen arrangerat tävlingen som ett sätt att visa på goda exempel och inspirera andra. Kultur & Näringsliv är en medlemsförening vars medlemmar består av kulturinstitutioner, företag och offentliga aktörer över hela landet.

 

Senaste nyheter