PRESSMEDDELANDE: Affärsmässiga kultursamarbeten prisbelönas och väcker debatt i Swedish Arts & Business Awards

Under måndagskvällen utsågs Swedbank och GöteborgsOperan till 2014 års vinnare av Swedish Arts & Business Awards för sitt samarbetsprojekt ”Mobbad?”. Även övriga nominerade projekt riktar sig likt ”Mobbad?” mot barn och unga och tillsammans visar de på hur affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen och näringslivet effektivt kan skapa debatt kring aktuella samhällsfrågor, samtidigt som de också leder till positiva marknadseffekter för de involverade parterna.

”Mobbad?” var ett av tre nominerade samarbetsprojekt i årets upplaga av tävlingen genom vilken Kultur & Näringsliv lyfter fram affärsmässigt grundade kultursamarbeten. Under projektet, i vilket även Friends var involverade, arbetade Swedbank och GöteborgsOperan utifrån en väl genomtänkt, gemensam målstrategi för att uppnå så stor spridning av det bakomliggande budskapet kring mobbning samt barn och ungas välmående som möjligt. Projektet fick stor medial uppmärksamhet, engagerade och skapade debatt samtidigt som det också förstärkte parternas egna publik- och kundrelationer.

Målgruppen, barn och unga, är en viktig del i båda parternas strategiska satsningar, och även de två andra nominerade samarbetena riktar sig mot denna målgrupp. Skansen och Konsumentföreningen Stockholm nominerades för sitt samarbetsprojekt genom vilket de gemensamt har utvecklat och byggt upp ett helt nytt Lill-Skansen där barn och unga genom lek kan lära sig om hur miljö, mat och djurhållning hänger ihop. Swedbank nominerades också för sitt samarbete med Svenska Kammarkören och El Sistema där barn från Göteborgs olika stadsdelar ges nya förebilder i möten med andra världar och med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Även dessa projekt vilar på affärsmässig grund och har lett till att alla parter har stärkt sina relationer till sina respektive målgrupper.

Priset till Swedbank och GöteborgsOperan delades ut av Prinsessan Christina fru Magnuson och Kultur & Näringslivs ordförande Magnus Lagerkvist under en prisceremoni på Konstakademien i Stockholm vid vilken många välkända personer inom såväl näringslivet som kulturen närvarade. Under middagen som följde ljöd entusiastiska diskussioner kring gynnsamma kultursamarbeten genom de konstbeklädda rummen.

Ett hederspris delades också ut till ICA och Glada Hudik-teatern för deras mycket långsiktiga och stabila samarbete. För ICA är samarbetet idag en viktig del i deras varumärkesstrategi och samarbetet har i grunden förändrat villkoren för många med Downs syndrom, inte minst genom 1500 anställningar inom ICA-koncernen. 

Årets jury bestod av: 
Magnus Lagerkvist, Lagerkvist & Partners
Gunnar Olsson,  Galleri Gunnar Olsson
Isabella Nilsson, Museichef Göteborgs Konstmuseum
Helena Åsberg, Produktionschef Dramaten
Peter Larson, f. Vice VD Sandvik
Gunnar Malm, GD Trafikverket
Kjell Englund, VD Norrlandsoperan
Philip Jonsson, Ordf. Wermland Opera, Värmlands Museum mm.
Adjungerad Stig Larsson fd. VD SJ

För mer information:
Anders Boman, VD Kultur & Näringsliv | 073 544 09 05 | anders.boman@kulturnaringsliv.se
Erica Smeds, Kultur & Näringsliv | 070 783 55 82 | erica.smeds@kulturnaringsliv.se

Swedish Arts & Business Awards är Sveriges största tävling för affärsmässiga kultursamarbeten. Pristävlingen bidrar till att visa på goda exempel genom att de mest ömsesidiga och utvecklande samarbetsprojekten i Sverige under det senaste året lyfts fram i tävlingen. Syftet är att fler ska inspireras till att upptäcka möjligheterna som affärsmässiga kultursamarbeten erbjuder i form av stärkt tillväxt, varumärke och samhällsengagemang.

Kultur & Näringsliv är en medlemsförening som verkar för och utvecklar det affärsmässiga samarbetet mellan kulturen, näringslivet och samhället. Föreningen ser som sin särskilda roll att etablera de stabila grunder som krävs för att framgångsrika kultursamarbeten ska kunna ingås och bygger bron mellan parterna på hållbar, affärsmässig grund. 

 

Senaste pressmeddelandena