• Syftet med Swedish Arts and Business Award (SAB AWARDS) är att uppmärksamma och premiera det bästa samarbetet mellan näringslivet och kulturen under det gångna året.

  Vi kan även uppmärksamma projekt där kulturella värden bevarats eller utvecklats av en näringslivspart om projektet visar på samhällsnytta och är till gagn för kulturen.

  Det är kostnadsfritt att skicka in ett tävlingsbidrag för både medlemmar och icke medlemmar.

  Ditt/ert tävlingsbidrag med samtliga bilagor skall ha kommit in till Kultur & Näringsliv senast den 12 mars.
 • Här och i fälten nedan fyller du i kontatuppgifter till samarbetsparten från näringslivet/det offentliga
 • Här och i fälten nedan fyller du i kontaktuppgifter till samarbetsparten från kulturen.
 • Här och i fälten nedan vill vi ha information om projektet.
 • Var samarbetet ekonomiskt, var det varor, tjänster, kompetensutbyte etc? Det kan förstås innefatta flera typer.
 • Hur kom samarbetet till?
 • Max 1000 tecken
 • Beskriv båda parternas mål
 • Om ja, beskriv måluppfyllelsen
 • Vill ni lämna bilagor t.ex. i form av bilder, kataloger eller annat som kan anses relevant för bedömningen skickas dessa antingen till adressen nedan eller till info@kulturnaringsliv.se.
  OBS, glöm inte att tydligt märka bilagorna så att de kan läggas till rätt projekt. Tävlingsbidragen kommer inte att returneras, skicka inte in några originalhandlingar.
 • Så vi kan se att alla kommit fram
 • info@kulturnaringsliv
  eller
  K&N Support
  Sveavägen 17 Plan 10
  111 57 Stockholm
 • Kontakta linda.nordfors@kulturnaringsliv.se eller helena.de.waal@kulturnaringsliv.se