Vår styrelse

HEDERSORDFÖRANDE

 • Prinsessan Christina fru Magnuson


ORDFÖRANDE

 • Magnus Lagerkvist, Grundare och VD Lagerkvist & Partners


VICE ORDFÖRANDE

 • Jonas Anderson, f. VD Framtidens Kultur


LEDAMÖTER

 • Helena Åsberg, Produktionschef Operan
 • Peter Larson, f. Vice VD Sandvik
 • Kerstin Brunnberg, f. VD SR och Ordf. Statens Kulturråd
 • Staffan Becker, VD Vara Konserthus
 • Anders Boman, f. VD Kultur & Näringsliv
 • Per Bystedt, Entreprenör


VALBEREDNING

 • Sture Carlsson, VD Kulturhuset Stadsteatern Stockholm AB


STÄNDIG HEDERSLEDAMOT

 • Carin Adlén, grundare Kultur & Näringsliv