Vår styrelse

HEDERSORDFÖRANDE

  • Prinsessan Christina fru Magnuson


ORDFÖRANDE

  • Magnus Lagerkvist, Grundare och VD Lagerkvist & Partners


VICE ORDFÖRANDE

  • Jonas Anderson, f. VD Framtidens Kultur


LEDAMÖTER

  • Vincent Hashmi, Sponsor och Partneransvarig Göteborgs Symfoniker AB
  • Kerstin Brunnberg, f. VD SR och Ordf. Statens Kulturråd
  • Staffan Becker, VD Vara Konserthus
  • Anders Boman, f. VD Kultur & Näringsliv
  • Per Bystedt, Entreprenör


VALBEREDNING

  • Sture Carlsson, VD Kulturhuset Stadsteatern Stockholm AB


STÄNDIG HEDERSLEDAMOT

  • Carin Adlén, grundare Kultur & Näringsliv