NYHETER

Ansökan till SABA för 2019 som delas ut i maj 2020 skall vara inne senast 2020-03-31 till Kultur & Näringsliv. Det kan dock vara dags dax att börja förbereda en ansöka. Se förutsättningarna på länk här.
 
Ansökan skall vara skriftlig och sändas till Kultur & Näringsliv, Sveavägen 9, 17tr, 111 57 STOCKHOLM eller mailas till info@kulturnaringsliv.se 

Läs hela nyheten »

Vincent Hashmi, VD för Musik på Slottet och styrelseledamot i Kultur & Näringsliv talade om den ömsesidiga nyttan av samarbete mellan kultur och näringsliv samt nödvändigheten av ett rikt kulturutbud för att bli en global huvudstadsregion. Vincent avslutade med att tolka en visa av Evert Taube.
Vincent har en bakgrund som operasångare.

Läs hela nyheten »

Konsthall Tornedalen

Iniativtagare och verksamhetsledare Gunhild Stensmyr för Konsthall Tornedalen presenterade sitt Konsthallprojekt under Almedalsveckan, efter inspiration av bl.a. Louisiana i Danmark. Ett fantastiskt projekt med en fantastisk ledare! Tomas Mörtberg, kommunstyrelsens ordförande i Övertorneå och Peter Juntti, kommundirektör berättade om processen i kommunen och hur man blev eniga om projektet.

loading...
Läs hela nyheten »

H.K.H. Prins Carl Philip delade ut priset till Vandalorums styrelseordförande Jan-Ove Forsell
 
Vandalorum i Värnamo har tillsammans med regionens företagare byggt ett centrum för konst och design i Värnamo som blivit ett centrum för kreativitet långt utöver regionen och bidragit till företagens utveckling.
 
Juryns motivering är:
Vandalorum i Värnamo har blivit en samlingsplats för konst och design i tre Smålands län men även på en nationell nivå. Med en unik finansieringsmodell har det lokala och regionala näringslivet i exceptionellt hög grad bidragit till ekonomi och utveckling för Vandalorum.
Den nu klara och ibruktagna Etapp 2 med nya byggnader och utvidgad programverksamhet förstärker Vandalorums roll som ett centrum för konst och design. Allt i syfte att stärka kreativiteten; något som är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. Vandalorum är en tydlig illustration till hur samarbete mellan kultur och näringsliv stärker båda parter
Priser delade ut av H.K.H. Prins Carl Philip på Nobelmuseet i Stockholm

loading...
Läs hela nyheten »

Föreningen KULTUR & NÄRINGSLIV har nominerat GÖTEBORGS SYMFONIKER/STENDAHLS AB, MÖLNDALS STADSMUSEUM/CITYCON och VANDALORUM/VÄRNAMO till 2019 års Swedish Arts and Business Award – det pris Kultur & Näringsliv ger varje år för bästa samarbete mellan kultur och näringsliv under det gångna året. Pristagaren annonseras vid prisceremonin den 27 Maj på Nobelmuseet i Stockholm, där föreningens Hedersordförande H:K:H: Prins Carl Philip delar ut priset.

loading...
Läs hela nyheten »