NYHETER


Efter ett uteblivet SABA 2020 och fortsatt osäkerhet kring pandemins utveckling kan Vi nu stolt meddela att SABA 2021 kommer att fortskrida som planerat. Prisutdelningen sker på Vandalorum – Museum för Konst och Design i Värnamo den 6/9-2021 kl. 18.00-23.00. Vandalorum är en privat stiftelse som har klarat pandemin genom kreativa åtgärder. Den intresserade kan läsa mer HÄR. Utdelningen av priset sker i form av en galamiddag med vår Hedersordförande Prins Carl Philip som prisutdelare.

Medlemmar i Kultur & Näringsliv kan sända två personer avgiftsfritt. Övriga är välkomna i mån av plats, då till en avgift à 1 275 SEK. Anmäler Er gör ni HÄR

Vi ser mycket fram emot att åter uppmärksamma och fira framgångsrika kultursamarbeten med Er. I det fall pandemin förvärras har vi en digital reservutgång.

Väl mött!
Kultur & Näringsliv

Läs hela nyheten »
I våras delades det ut stipendier till kulturutövare i Västra Götaland Län som en del av en coronasatsning. Med hjälp av stipendierna fick kulturutövarna ta del av kompetensutvecklande kurser från Kulturakademin Göteborg.
 
Vi på Kultur & Näringsliv samarbetade med Kulturakademin i detta och tog fram en webbkurs i sponsring. Denna bestod av två delar: en teoretisk del i form av videoföreläsning och en interaktiv del i Q&A-format. Kursens syfte var att få kulturutövare förstå sig på hur man kommunicerar sin verksamhet på ett tydligt sätt och hur man effektivt närmar sig samarbetspartners.
 
Feedbacken har varit mycket god och det gör oss glada. Nedan hittar ni ett exempel:
Läs hela nyheten »

I fredags var vi i natursköna världsarvsområdet Höga Kusten för att besöka kulturplatsen Mannaminne. Mannaminne blev fullbesökt denna sommar, vilket är inget annat än förståeligt. Förutom att man som besökare får vistas en hel del utomhus, så består Mannaminne av över 50 helt unika byggnader av olika slag. Vi på K&N fick gå en rundvandring genom den färgglada byn av historie- och teknikhus, konstmuseer, statyer samt fordon som spårvagnar, flygplan och en bogserbåt. Det är den visionäre konstnären Anders Åberg som ägnat sitt liv åt att bygga upp området.
 
Förutom att det var ett riktigt roligt besök, så ledde besöket till många intressanta och givande diskussioner kring Mannaminnes nuvarande verksamhet och möjliga framtida utveckling. Styrelsen som vi fick träffa är driven och kompetent. Det blir spännande att se vilka vägar Mannaminne kommer ta för att utvecklas vidare och bli en ännu mer levande kulturplats.

Läs hela nyheten »

Torsdag förra veckan åkte Anders Boman, vår VD, till Helsingborg. Där träffade han två representanter från vår danska föreningsmotsvarighet för att testa en uppdaterad version av ledningsverktyget Culture Scorecard.
 
Vår associate Hanna skulle också ha varit med, men tyvärr gick tåget sönder på den långa sträckan Stockholm-Helsingborg. Det är inte lätt när det är svårt.
 
Själva CSC-testet gjordes på P. Lindberg Gallery. Verktyget fungerade som det skulle och den entreprenöriella galleristen Pauline Lindberg blev mycket glad att få en utvärdering. Vi ser fram emot att använda det nya Culture Scorecard i våra framtida projekt.

Läs hela nyheten »

DEBATT. Den nya lagen om offentlig upphandling – LOU – trädde i kraft den 1 januari 2017. Den har ställt till det för många kulturinstitutioner och kulturutövare vilket bland annat framkom på vårt seminarium på Folk och kultur i Eskilstuna i år.

Både ett flertal kommuner och stora kulturinstitutioner bekräftar detta.
Kultursamarbeten med företag går normalt till på det sättet att kulturinstitutioner eller utövare söker upp företag för att få dem att stödja deras arbete genom samarbeten eller sponsring.

Nu har en ängslighet spridit sig främst hos många kulturinstitutioner om hur man ska hantera företagssamarbete i och med LOU.

Vår uppfattning är att långsiktiga och produktiva samarbeten mellan kultur och näringsliv måste bygga på ömsesidig nytta. Utformningen är normalt att man bestämmer sig för ett samarbete där företaget bidrar med pengar eller tjänster.
LOU säger att ”med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.”
Samarbeten mellan kultur och näringsliv innebär att företagen ger något till kulturen och får för detta ingå ett samarbete eller samarbeta i ett projekt.
Företagen ger resurser till kulturen. Att detta skulle omfattas av LOU är orimligt och torde strida mot lagens anda – men även mot dess innehåll. För att klargöra att LOU inte ska gälla krävs uppenbarligen ett tillägg till lagen, då den skapat osäkerhet.
När Stampen gav stöd till Akvarellmuseet på Tjörn, Sandvik till Vasamuseet, Swedbank till Göteborgsoperan och så vidare – hur skulle detta ha ”upphandlats” av kulturen?
Kulturen får allt mindre pengar från det offentliga – kommuner, regioner och staten – i absoluta termer eller åtminstone relativt sett genom att bidragen fryses.

De innebär att det blir viktigt att kulturen kan finna andra partners. Och att då LOU skulle gälla är absurt. Samtliga partier är positiva till kulturen och dess utövare. Vi utgår därför ifrån att detta är en bieffekt som man inte tänkt på och därför gör ett tillägg till lagen.

Läser man LOU kan man konstateras att de krävs kunskap och arbetstid för att uppfylla dessa bestämmelser. Arbetstid som då tas från annat mer produktivt arbete inom kulturen. Vidare måst man ofta köpa eller skaffa sig kunskap för att hantera detta vilket blir en kostnad.

Moderaterna säger: ”Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet.” Socialdemokraterna säger: ”Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet … Kulturen har ett egenvärde … Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb.” Sverigedemokraterna ”anser att kulturen har en central plats i politiken och i samhällsbygget.”

Vikten av kultur är oomtvistat. Då måste man vara uppmärksam på att inte nya regler införs som försvårar för kulturen att utvecklas och få resurser.
Samarbeten mellan kultur och företag stärker och utvecklar företagens (och kulturens) kreativitet och gör företagen till en mer uppskattad och därmed attraktiv arbetsplats.

Avskaffa LOU för kulturinstitutioner och offentliga kulturutövare när det gäller stöd till verksamheten. Och gör det nu.

Magnus Lagerkvist, ordförande Föreningen Kultur & näringsliv

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OpJodE/lagen-slar-hart-mot-landets-konstnarer

Läs hela nyheten »