NYHETER

Det både nationellt och internationellt uppmärksammande Solar Egg, skapat av Bigert & Bergström i samarbete med Riksbyggen, vann Swedish Arts and Business Awards 2018.
 
Solar Egg har tidigare blivit mycket uppmärksammat med bland annat Red dot Award och Svenska Designpriset. Vad betyder det att få Swedish Arts and Business Awards?


­– Det här är ett speciellt roligt pris att få, för det kan stimulera till fler oväntade möten, när fler får upp ögonen för vad samarbeten mellan kultur och näringsliv kan ge, reflekterar Mats Bigert efter att ha mottagit Swedish Arts and Business Awards 2018.
 
Solar Egg är en offentlig bastu och samtidigt en skulptur som har setts av över en miljard människor runt hela jorden. Verket är utformat som ett stående ägg bestående av 69 guldpläterade stålplattor av olika form. Konstnärerna Bigert och Bergström har velat skapa ett socialt verk som i praktiken undersöker vanliga människors möte med och i värme, utanför konstinstitutionernas ramar. Det är öppet för allmänheten, gratis att använda och har varit uppfört vid Luossafjällets fot i Kiruna, där Riksbyggens bostäder är planerade.
 
Juryns motivering: Solar Egg skapar en positiv symbol för pånyttfödelsen av Kiruna och blir ett landmärke för samhällsomvandlingen och en mötesplats för dess innevånare. Solar Egg är en mycket professionell skapelse utförd med konstnärlig elegans och virtuositet.
 
– Solar Egg är en oerhört värdig vinnare i hård konkurrens, säger Linda Kowalski Nordfors, vd Kultur & Näringsliv. Intressant att se hur fler och fler av Sveriges allra bästa kulturprojekt kan bli verklighet just genom näringslivssamarbeten.
 
– Det känns otroligt hedrande att Riksbyggen och Bigert & Bergström får utmärkelsen. Solar Egg är ett mycket bra exempel där vi lyckats kombinera samhälls- och affärsnytta med kultur och design. Och att vi nu blir vinnare i Swedish Arts and Business Awards är ett fint kvitto på det, säger Mathias Sandberg, marknads- och försäljningschef på Riksbyggen Bostad Stockholm/Uppsala/Norr.
 
Swedish Arts & Business Awards är föreningen Kultur & Näringslivs tävling för kultursamarbeten som bygger på affärsmässighet, öppenhet, integritet och kreativitet. Kultur & Näringsliv ser som sin unika roll att agera brobyggare mellan kulturen och näringslivet, föreningen har anordnat tävlingen sedan 1993 som ett sätt att visa på goda exempel och inspirera till fler framgångsrika kultursamarbeten. 

Läs hela inlägget »

Riksbyggen / Bigert & Bergström: Solar Egg
Foto: Samuel Lind
Solar Egg är en offentlig bastu och samtidigt en skulptur. Verket är utformat som ett stående ägg bestående av 69 guldpläterade stålplattor av olika form. Konstnärerna Bigert och Bergström har velat skapa ett socialt verk som i praktiken undersöker vanliga människors möte med och i värme, utanför konstinstitutionernas ramar. Det är öppet för allmänheten, gratis att använda och har varit uppfört vid Luossafjällets fot i Kiruna, där Riksbyggens bostäder är planerade.

Juryns motivering: Solar Egg skapar en positiv symbol för pånyttfödelsen av Kiruna och blir ett landmärke för samhällsomvandlingen och en mötesplats för dess innevånare. Solar Egg är en mycket professionell skapelse utförd med konstnärlig elegans och virtuositet.
 

Atrium Ljungberg / Satans Demokrati: Satans Trilogi
Foto: Magnus Swärd

Satans Demokrati har fått fri tillgång till fem våningar i Akzo Nobels gamla kontorshus på Nobelberget där Satans organisation har fått fria tyglar att bygga upp den totalt 3550 kvadratmeter stora konst- och teaterupplevelsen. Genom samarbetet och i nära dialog med Atrium Ljungberg har Satans organisation, konstnärer och medskapare haft möjlighet att bygga upp en unik miljö utan restriktioner och ramar. Totalt har 1500 personer varit medskapare i projektet, varav många av konstnärerna även har haft möjlighet att ha ateljé i lokalerna.

Juryns motivering: Utlånandet av 3 550 m2 fastighetsyta i centrala Stockholm till ett stort antal konstnärer och konstnärskollektiv, utan restriktioner, har skapat många kraftfulla, kreativa och nya uttryck som det var längesedan vi såg i Stockholm eller Sverige. Det har också gett många konstnärer möjlighet att samarbeta och utvecklas under lång tid, då upplåtelsen varat i tre år.

Trafikkontoret, Stockholm / Håkan Lidbo: Singing Tunnels
Bilden är ur en film, se hela filmen här
Trafikkontoret hyrde installationer, kallade Singing Tunnels av Håkan Lidbo/Libido Music AB. Trafikkontoret ville öka tryggheten på stadens mest utsatta platser. Håkan Lidbo med kollegor ville visa att man med konst och interaktiv musik kan skapa positiv förändring på ett mänskligt och genomgripande sätt.

Juryns motivering: Med interaktiva musikupplevelser på ett antal platser i Stockholm har man lyckats öka tryggheten i miljöer som annars upplevs som osäkra. De interaktiva installationerna gör det även möjligt för förbipasserande att medverka med egna bidrag som sedan integrerats i det musikaliska ljudlandskapet.

Läs hela inlägget »

Har ni varit en del i ett spännande samarbete under det gånga året? Har en koreograf fått designa er personaldag, har en kvartett hjälpt er att ompositionera ert varumärke eller är ett kulturengagemanget en integrerad del av ert CSR-arbete?
Ta chansen att uppmärksamma när ni gjort något kreativt, spännande eller originellt! Ansökan är öppen för att anmäla era projekt till Swedish Arts & Business Awards 2019 (SAB Awards). Syftet med tävlingen är som alltid att uppmärksamma och premiera det bästa samarbetet mellan näringslivet och kulturen under det gångna året. Vi kan även uppmärksamma projekt där kulturella värden bevarats eller utvecklats av en näringslivspart om projektet visar på samhällsnytta och är till gagn för kulturen.

Det är kostnadsfritt att skicka in tävlingsbidrag för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Deadline för ansökan är 31 Mars 2019.

Läs hela inlägget »

Under nästa år - med preliminär start i mars och avslut i oktober - kommer Kultur & Näringsliv att genomföra en pilot för ett utbildningsprogram för att utveckla och leda kultursamarbeten som inkluderar det offentliga, näringslivet och kulturen.
Syftet är att stödja hållbar samverkan och skapa förutsättningar för långsiktiga finansieringslösningar där alla parter är vinnare. Ett antal kommuner från olika delar av Sverige kommer att få möjlighet att delta. Utbildningsprogrammet är designat för att kunna genomföras oavsett var i landet man befinner sig.

De delar som ingår är:
> Affärsutvecklingsprogram för ledare inom kulturen.
> Processledarutbildning för tjänstepersoner inom kommunen/det offentliga.
> Beställarutbildning/inspiration för det lokala näringslivet.

Grundprinciperna är:
- Utvecklingen av kulturen behöver ske på kulturens villkor - för långsiktig hållbarhet för kulturella och ekonomiska värden.
- Kompetensen att processleda samarbeten ska finnas hos det offentliga - för konsult- och projektoberoende.
- Näringslivet har mycket att vinna på kultursamarbeten! Man erbjuds här inspiration och utbildning hur kultursamarbeten kan kopplas till CSR, varumärkesfrågor och organisationsutveckling /HR.
 

Läs hela inlägget »

Kultur för Tillväxt är en bokserie från Kultur & Näringsliv om intressanta och lärorika samarbeten mellan kulturen och näringslivet. I denna första bok lyfter vi fram hur Riksbyggen har arbetat med improvisationsteater och samarbetat med skådespelare för att stärka sitt kundbemötande och utveckla sin serviceorganisation.
 
I boken finns många perspektiv representerade på hur det kan vara att arbeta med kultur som verktyg och metod och vilka effekter det kan ge. Här finns både chefens tankar, forskarens resultat och managementkonsultens perspektiv. Kreatörerna själva får berättar om sitt arbete och medarbetarna beskriver sina erfarenheter och upplevelser. Denna bok är intressant inte bara för er som behöver utveckla er serviceorganisation, utan för alla som är intresserade av vad som är möjligt i praktiken i mötet mellan kulturen och näringslivet.
 
För att få tag på ett exemplar – skicka ett mail med intresseanmälan till info@kulturnaringsliv.se med er adress. Fler exempel på lyckade samarbeten mellan kulturen och näringslivet kommer!

Stort tack till alla medverkande i boken:

Gunilla Lidgren,
chef Riksbyggen Servicecenter

Helen Lindahl, improvisationsskådespelare
Aktör Edutainment

Ulla Magnusson,
verksamhetskonsult Indea

Samuel West, psykolog och doktor i
organisationspsykologi, Lunds universitet

Juan Caro Campos, Verksamhetsstöd
Riksbyggen Servicecenter

Lillebeth Dahlin, Bostadsadministration
Riksbyggen Servicecenter

Benita Olsson, HR-strateg Riksbyggen

Olle Grönvalls, skådespelare och medgrundare
Västerås Improvisationsteater

Läs hela inlägget »