NYHETER

Föreningen KULTUR & NÄRINGSLIV har nominerat GÖTEBORGS SYMFONIKER/STENDAHLS AB, MÖLNDALS STADSMUSEUM/CITYCON och VANDALORUM/VÄRNAMO till 2019 års Swedish Arts and Business Award – det pris Kultur & Näringsliv ger varje år för bästa samarbete mellan kultur och näringsliv under det gångna året. Pristagaren annonseras vid prisceremonin den 27 Maj på Nobelmuseet i Stockholm, där föreningens Hedersordförande H:K:H: Prins Carl Philip delar ut priset.

loading...
Läs hela inlägget »

Fjolårsvinnarna Riksbyggen har tillsammans med oss tagit fram ett helt fantastiskt program för årets prisutdelning. Den kommer att gå av stapeln på Nobelmuseet i Stockholm den 27 maj och som vanligt går två fria platser till varje medlem så långt biljetterna räcker.  Vi misstänker att det kommer bli överbokat så kom in med anmälan i tid.  Se inbjudan i separat mejl.

Läs hela inlägget »

Genom åren har vi i olika samanhang haft en nära kontakt och stundom samarbete med ARTY i Västerås. Sen en tid tillbaka har kontakterna mellan föreningarna ökat och i dagsläget så är det inplanerat möten mellan styrelserna. Vi har i dessa samtal funnit många gemensamma nämnare och ser även att ett närmare samarbete skulle kunna stärka oss båda. Vi kommer att kontinuerligt hålla er uppdaterade om hur denna process fortskrider.

Läs hela inlägget »

Dags för att lämna uppgifter till årets rapport kring sponsring och företagssamarbeten 2018!

IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) är ett oberoende och icke-vinstdrivande förening för mediebranschen som mäter reklammarknaden i Skandinavien. IRM samarbetar med Kultur & Näringsliv kring att öka förståelsen för hur företagssamarbeten utvecklas i Sverige och publicerar en årlig rapport kring temat.

År 2017 visade rapporten bl a:
·        Totala värdet av sponsring drygt 7,2 miljarder kronor, varav kultursponsring står för en dryg tiondel
·        Sponsring och företagssamarbeten totalt har ökat med 1,6%
·        Idrottsorganisationer står för majoriteten av intäkter, men organisationer inom sociala frågor växer snabbast
Genom att besvara IRM:s undersökning bidrar du till att skapa en rättvis bild av hur marknaden ser ut. Därmed ökar kunskapen om, och förtroendet för, företagssponsring och samarbeten vilket gynnar framtida investering. Håll utkik i din mailkorg!
Vänliga hälsningar,
Tobias Egge IRM
Enkäten kommer till er i ett separat mail

Läs hela inlägget »