NYHETER

Har ni varit en del i ett spännande samarbete under det gånga året? Har en koreograf fått designa er personaldag, har en kvartett hjälpt er att ompositionera ert varumärke eller är ett kulturengagemanget en integrerad del av ert CSR-arbete?
Ta chansen att uppmärksamma när ni gjort något kreativt, spännande eller originellt! Ansökan är öppen för att anmäla era projekt till Swedish Arts & Business Awards 2018 (SAB Awards). Syftet med tävlingen är som alltid att uppmärksamma och premiera det bästa samarbetet mellan näringslivet och kulturen under det gångna året. Vi kan även uppmärksamma projekt där kulturella värden bevarats eller utvecklats av en näringslivspart om projektet visar på samhällsnytta och är till gagn för kulturen.

Det är kostnadsfritt att skicka in tävlingsbidrag för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Gör din anmälan HÄR.

Deadline för ansökan är 12 mars 2018.

Läs hela inlägget »

I nästa vecka deltar Kultur & Näringsliv i det kulturpolitiska konventet "Folk och Kultur". 

Vi medverkar med workshopen "Värdemetoden - att beskriva värdet av kultur" kl 14.20-15.20 på torsdagen den 8/2. Läs mer här.
Vi håller även seminariet "Öppenhet, integritet, kreativitet - hur skapar vi framgångsrika samarbeten mellan näringslivet och kulturen?" kl 15.40-16.40 på fredagen 9/2. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Under nästa år - med preliminär start i mars och avslut i oktober - kommer Kultur & Näringsliv att genomföra en pilot för ett utbildningsprogram för att utveckla och leda kultursamarbeten som inkluderar det offentliga, näringslivet och kulturen.
Syftet är att stödja hållbar samverkan och skapa förutsättningar för långsiktiga finansieringslösningar där alla parter är vinnare. Ett antal kommuner från olika delar av Sverige kommer att få möjlighet att delta. Utbildningsprogrammet är designat för att kunna genomföras oavsett var i landet man befinner sig.

De delar som ingår är:
> Affärsutvecklingsprogram för ledare inom kulturen.
> Processledarutbildning för tjänstepersoner inom kommunen/det offentliga.
> Beställarutbildning/inspiration för det lokala näringslivet.

Grundprinciperna är:
- Utvecklingen av kulturen behöver ske på kulturens villkor - för långsiktig hållbarhet för kulturella och ekonomiska värden.
- Kompetensen att processleda samarbeten ska finnas hos det offentliga - för konsult- och projektoberoende.
- Näringslivet har mycket att vinna på kultursamarbeten! Man erbjuds här inspiration och utbildning hur kultursamarbeten kan kopplas till CSR, varumärkesfrågor och organisationsutveckling /HR.

För att få veta mer - kontakta Linda Kowalski Nordfors, vd Kultur & Näringsliv.
linda.nordfors@kulturnaringsliv.se
direkt: +46 0709-890 339

Läs hela inlägget »

Kultur för Tillväxt är en bokserie från Kultur & Näringsliv om intressanta och lärorika samarbeten mellan kulturen och näringslivet. I denna första bok lyfter vi fram hur Riksbyggen har arbetat med improvisationsteater och samarbetat med skådespelare för att stärka sitt kundbemötande och utveckla sin serviceorganisation.
 
I boken finns många perspektiv representerade på hur det kan vara att arbeta med kultur som verktyg och metod och vilka effekter det kan ge. Här finns både chefens tankar, forskarens resultat och managementkonsultens perspektiv. Kreatörerna själva får berättar om sitt arbete och medarbetarna beskriver sina erfarenheter och upplevelser. Denna bok är intressant inte bara för er som behöver utveckla er serviceorganisation, utan för alla som är intresserade av vad som är möjligt i praktiken i mötet mellan kulturen och näringslivet.
 
För att få tag på ett exemplar – skicka ett mail med intresseanmälan till info@kulturnaringsliv.se med er adress. Fler exempel på lyckade samarbeten mellan kulturen och näringslivet kommer!

Stort tack till alla medverkande i boken:

Gunilla Lidgren,
chef Riksbyggen Servicecenter

Helen Lindahl, improvisationsskådespelare
Aktör Edutainment

Ulla Magnusson,
verksamhetskonsult Indea

Samuel West, psykolog och doktor i
organisationspsykologi, Lunds universitet

Juan Caro Campos, Verksamhetsstöd
Riksbyggen Servicecenter

Lillebeth Dahlin, Bostadsadministration
Riksbyggen Servicecenter

Benita Olsson, HR-strateg Riksbyggen

Olle Grönvalls, skådespelare och medgrundare
Västerås Improvisationsteater

Läs hela inlägget »

Kultur & Näringsliv kommer att hålla i två seminarier på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Det ena är "Öppenhet, integritet, kreativitet" och det andra är "Värdemetoden". Läs mer på
http://www.folkochkultur.se/

Läs hela inlägget »