Kultur för tillväxt – en bokserie från Kultur & Näringsliv

Om frågan tidigare löd ”varför ska kulturen och näringslivet samarbeta?”, behöver den idag bli omformulerad till ”vilket slags samhälle vill vi skapa tillsammans?”
Många exempel visar att när vi vill ta oss an de stora utmaningarna som hållbarhet, demokrati och människors utveckling, så behöver vi samarbeta. Det är i mötet mellan kultur och näringsliv som vi kan nå skärningspunkter som berör och förändrar.

Genom vår bokserie ”Kultur för tillväxt” illustrerar vi möten mellan kultur och näringsliv som får människa, organisation och samhälle att växa. Det kan vara samarbeten som berör allt från varumärkesutveckling, CSR-frågor och
organisationsförändringar. 

Känner ni till ett samarbete mellan näringslivet och kulturen som ni tycker förtjänar att uppmärksammas? Hör gärna av er till oss.

2017

Kultur för Tillväxt är en bokserie från Kultur & Näringsliv om intressanta och lärorika samarbeten mellan kulturen och näringslivet. I denna första bok lyfter vi fram hur Riksbyggen har arbetat med improvisationsteater och samarbetat med skådespelare för att stärka sitt kundbemötande och utveckla sin serviceorganisation.
 
I boken finns många perspektiv representerade på hur det kan vara att arbeta med kultur som verktyg och metod och vilka effekter det kan ge. Här finns både chefens tankar, forskarens resultat och managementkonsultens perspektiv. Kreatörerna själva får berättar om sitt arbete och medarbetarna beskriver sina erfarenheter och upplevelser. Denna bok är intressant inte bara för er som behöver utveckla er serviceorganisation, utan för alla som är intresserade av vad som är möjligt i praktiken i mötet mellan kulturen och näringslivet.
 
För att få tag på ett exemplar – skicka ett mail med intresseanmälan till info@kulturnaringsliv.se med er adress. Fler exempel på lyckade samarbeten mellan kulturen och näringslivet kommer!

Stort tack till alla medverkande i boken:

Gunilla Lidgren,
chef Riksbyggen Servicecenter

Helen Lindahl, improvisationsskådespelare
Aktör Edutainment

Ulla Magnusson,
verksamhetskonsult Indea

Samuel West, psykolog och doktor i
organisationspsykologi, Lunds universitet

Juan Caro Campos, Verksamhetsstöd
Riksbyggen Servicecenter

Lillebeth Dahlin, Bostadsadministration
Riksbyggen Servicecenter

Benita Olsson, HR-strateg Riksbyggen

Olle Grönvalls, skådespelare och medgrundare
Västerås Improvisationsteate