Ordförande Magnus Lagerkvist och VD Anders Boman från Kultur & Näringsliv i
samtal om kulturen som kreativ kraft i näringslivet på biblioteket i Värnamo.
Medverkade gjorde också kulturchef Lars Alkner.
Samarrangemang med Värnamo Näringsliv AB
Arrangemanget genomfördes torsdagen den 30 januari.