Folk och kultur - ett kulturpolitiskt konvent

Kultur & Näringsliv kommer att hålla i två seminarier på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Det ena är "Öppenhet, integritet, kreativitet" och det andra är "Värdemetoden". Läs mer på
http://www.folkochkultur.se/